AH Bonus

Anne Derks - Langenboom, Sjors van Kempen - Sint Hubert, Francien van Berlicum - Wilbertoord, Frans Janssen - Mill, Anita Straatman - Langenboom en Peter Troost - Sint Hubert, zetten zich, als raads- en/of commissielid namens de VKP, al vele jaren in voor uw belangen.

Nieuw op onze kandidatenlijst en daarmee kandidaat raadslid is Sanne Dortmans - Mill.

VKP wethouder Erik van Daal - Sint Hubert heeft in de afgelopen vier jaar alle zaken die tot zijn portefeuille behoren (o.a. Jeugdzorg, Ouderenbeleid, WMO, Participatiewet, Onderwijs, Sport, Financiën) in uw belang uitstekend behartigd. De VKP was er de afgelopen jaren voor u.

Op 21 maart bent u aan zet
Wij zijn er weer klaar voor
Uw stem gaat zeker niet verloren
STEM LIJST 1: VKP