Zoals elk jaar gebruikelijk is, gaan de hoogheden op bezoek bij Klotstèkers die door ziekte niet mee carnaval kunnen vieren.

Op carnavalszaterdag 2 maart gaan Prins Toine, Prinses Wendy en Narrin Fleur daarom ook aan deze mensen een bezoekje brengen.

Kent u iemand die ziek is en een prinselijk bezoek op prijs stelt, geef dit dan vóór 28 februari door aan Vorst Willem Aben