PGx1dwOlOYM

De wijkagenten van de gemeente Mill en Sint Hubert verzorgden onlangs op uitnodiging van de KBO Mill een informatieavond rond veiligheid. Zij vertelden de aanwezigen waarop men kan letten om verdachte situaties te herkennen en hoe het inbrekers zo lastig mogelijk te maken.

Wim van Melis maakte namens de Lokale Omroep Mill dit videoverslag.