Foto: Toon Willems

Het is het kloppend hart van Mill-West - accommodatie De Wester bestaat binnenkort 25 jaar. Bedoeling is om dit gezamenlijk met de gebruikers-wijkbewoners - vrijwilligers te vieren 8-9 mei 2020.

Wijkaccommodatie De Wester is ontzettend belangrijk voor het sociale -culturele -sport gebeuren in Mill West. Zeer veel activiteiten vinden er plaats: Muziek, sport, dansen, biljarten, bridge, schoolgym, vergaderingen, maar ook het stemmen bij verkiezingen. Het is bijna te veel om op te noemen wat er elke dag, week, maand of jaar allemaal gebeurt. Te denken verder o.a. aan de Huiskamer wekelijks zeer actief, proberen voor behoeftige inwoners en hun mantelzorgers in Mill en omgeving een zinvolle dagbesteding te creëren door middel van inzet van vele vrijwilligers.

De gebruikers hebben er voor gezorgd dat De Wester in die jaren gegroeid is, tot een professioneel gemeenschapscentrum waar Mill-West zeer trots op is. Die volledig voldoet aan de behoefte en wensen. Wie zijn deze gebruikers? Om iets terug te doen, gaan we deze gebruikers voorstellen:

Stichting Welzijn Ouderen Mill (SWOM): Bewegen voor senioren in de Wester te Mill.
SWOM zet zich ervoor in dat senioren van alle leeftijden fit en gezond blijven en voldoende bewegen. Maar de activiteiten moeten ook leuk en gezellig zijn. De sociale contactfunctie is bij SWOM heel belangrijk. De SWOM organiseert in Langenboom, Mill, Sint Hubert en Wilbertoord talrijke activiteiten. Gezond eten en meer bewegen heeft een zeer positieve invloed op de gezondheid en het welzijn van de ouderen. Het sporten neemt vanwege de gezondheid toe, hoe ouder men wordt, maar dat het plezier belangrijker is dan de prestatie. De gymnastieklessen worden iedere woensdagmiddag gegeven in 2 groepen. Van 14.00 - 15.00 uur en 15.00 - 16.00 uur.
De deelnemersbijdrage is € 70.00 per jaar of € 20.00 per kwartaal.
Ter kennismaking zijn de eerste 2 lessen gratis. De docente is Marion Paters.

De Tai Chi lessen van de SWOM worden door de heer Jack Peters van de Schaapshoeve in Langenboom gegeven. Het is momenteel niet mogelijk in de huidige groep aan te sluiten omdat het maximale aantal deelnemers is bereikt en het te moeilijk is om in te steken bij de huidige ervaren groep. Wanneer er voldoende nieuwe deelnemers zijn (minimaal 10 deelnemers) dan kan mogelijk een nieuwe groep gaan starten. Het bestuur van de SWOM heeft besloten dat Tai chi kostendekkend moet zijn. Dat betekent dat elk seizoen wordt vast gesteld aan de hand van het aantal deelnemers wat de contributiebijdrage is. Tevens is besloten, dat de aard van Tai chi zodanig is, dat ook jongere ouderen hieraan mee kunnen doen. De leeftijdsgrens van 60 jaar zal voor Tai chi dus niet gelden. Tai chi is geschikt voor zowel mannen als vrouwen.
De lessen Tai Chi worden iedere maandagmiddag gegeven van 14.00 tot 15.00 uur in Wijkaccommodatie de Wester, met uitzondering van de schoolvakanties zuid Nederland. Geïnteresseerden kunnen op maandagmiddag van 14.00 - 15.00 uur een kijkje komen nemen om te zien of Tai Chi iets voor hen is. Wel vooraf even contact opnemen met contactpersoon Jack Peters 06-12961278.

Voor informatie kunt u ook terecht bij kantoor SWOM Kerkstraat 3 te Mill of op de website www.50plusmill.nl. Telefonische bereikbaarheid in de ochtend van 9 tot 11 uur. Tel. 0485-455470.