De storm die vandaag (donderdag 18 januari) over Nederland trok liet ook in de gemeente Mill en Sint Hubert een spoor van schade achter.

Jongerencentrum De Wissel en de gemeente Mill en Sint Hubert hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Via deze contractovereenkomst zijn afspraken vastgelegd en wordt de samenwerking tussen de gemeente en De Wissel verder geprofessionaliseerd.

Bij het opruimen van mijn kantoor, heb ik deze foto gevonden en ik weet niet van wie die is. Ik zou hem graag aan het meisje wat inmiddels een vrouw is terug geven, met een verrassing.

Dit is het bericht dat Margo Kuypers uit Mill op maandagochtend 15 januari in haar mailbox ontving.

Regelmatig maakt het Ondernemers Collectief Mill (OCMill) ergens in de gemeente Mill een foto van een winkelende, hobbyende, werkende of recreërende bezoeker.

Het realiseren van voldoende, goede en betaalbare woningen voor iedereen die dat nodig heeft, met extra inzet op duurzaamheid.

Groothandel Verbruggen Mill B.V. wordt overgenomen door Supermarkt Die 2 Brüder von Venlo. De twee ondernemingen werken al jaren intensief samen op het gebied van bevoorrading van de Venlose supermarkt. De samenwerking is het afgelopen jaar geïntensiveerd en dat heeft uiteindelijk geleid tot een overname van de groothandel.

Tijdens de laatste raadsvergadering van 2017 heeft de gemeenteraad besloten om ongeveer € 80.000 beschikbaar te stellen voor onderhoudswerkzaamheden aan sporthal de Looierij.