De Toneelgroep “Vier in Eén” van de SWOM studeert momenteel een nieuw blijspel in met de naam “Felicia, de reddende engel”. Zij voeren dit diverse malen in december op in en buiten onze gemeente.

Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad van Mill en Sint Hubert ingestemd met de Programmabegroting 2018-2021.

De verspreider van De Neije Krant is in de gemeente Mill en Sint Hubert op zoek naar extra bezorgers. Verspreiding is op dinsdag of woensdag. Deze zou woensdagavond voor 19.00 uur op de deurmat moeten liggen. Tel. 0485-324950.

Door Elly Meijnders - In de Wester in Mill wordt iedere week op donderdagmorgen door de SWOM country dansen georganiseerd.

Aanstaande donderdagavond 16 november presenteert het Ondernemers Collectief Mill een nieuw concept rond de invulling van een Ondernemers-netwerkavond. Dit onder de naam OCMill Herfstgasten.

Afgelopen donderdagavond is de gemeentebegroting 2018 unaniem aangenomen. Ook de jaren erna ziet de financiële positie er goed uit, jarenlang hebben we hiervoor kritisch op de uitgaven gelet.

Een aantal jaren geleden heeft de gemeente bezuinigd op het jongerenwerk. In alle gemeenten in Nederland kwam minder geld in het laatje dus de hand moest op de knip.

Voor het eerst in 8 jaar ofwel in 2 raadsperiodes is de begroting door alle politieke partijen met instemming aangenomen.