In onze gemeente Mill en Sint Hubert is een nieuwe wijkagent actief. Zijn naam is Bram Peters. Samen met Renske van Dijk is hij voortaan het aanspreekpunt voor inwoners en de ketenpartners van de politie.

Hij zegt hierover: “Ik probeer, samen met mijn collega wijkagent Renske van Dijk, veel in de wijk aanwezig te zijn. We geven advies en dragen er zorg voor dat de signalen, welke wij ontvangen, bij de juiste instanties terecht komen.

We gaan ervoor om het contact met de burgers zo goed mogelijk te onderhouden. Wij zijn graag aan de voorkant betrokken bij problemen om deze zo klein mogelijk te houden. Daar hebben wij natuurlijk de hulp van alle inwoners bij nodig. Inwoners zijn de extra oren en ogen in de wijk en merken als eerst afwijkend gedrag op. Als deze signalen bij de wijkagent terecht komen kunnen we samen werken aan de veiligheid in de gemeente.”

De wijkagenten zijn bereikbaar via: 0900-8844 en bij spoed via 112.