Intimidatie, vernielingen, zwerfglas, geluidoverlast en hard rijden. In natuur- en recreatie-gebied De Kuilen hebben zich de afgelopen week een aantal incidenten voorgedaan waarbij de politie ter plaatse is geweest. Bij één van die incidenten is een jongen aangehouden die zich bedreigend opstelde met een mes. Ook werden alcohol, lachgas en drugs gebruikt.

Gemeente en politie hebben daarom afgesproken structureel en pro-actief harder op te treden tegen overlast op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Uiteraard wordt daarbij ook rekening gehouden met het naleven van de corona-maatregelen.

In gebied De Kuilen, dat na zonsondergang weliswaar bereikbaar maar niet toegankelijk is, surveilleren zowel de politie als bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s) dagelijks om hinder te voorkomen. Bewoners die overlast signaleren kunnen dat melden op de Fixi-app, zodat de gemeente die meldingen in behandeling kan nemen. Overigens is het van belang om voor signalen van overlast in de avond/nacht telefonisch contact op te nemen met de politie (0900 - 8844).