Met terugwerkende kracht krijgen de raadsleden van kleinere gemeentes in ons land een hogere vergoeding. Dat heeft de verantwoordelijke minister onlangs besloten.

De maandelijkse vergoeding voor raadsleden is gerelateerd aan het aantal inwoners. De minimum grens is nu op 24.000 inwoners gezet. Alle raadsleden in kleinere gemeenten krijgen nu deze zelfde vergoeding.

Gemeente Mill en Sint Hubert

Een raadslid in onze gemeente kreeg bruto € 396,33 per maand. Deze vergoeding gaat nu naar € 958,91 bruto per maand. Hiernaast is er maandelijks ook een vergoeding van 170,- euro voor bv representatie, studie, computer en telefoongebruik en aanschaf van literatuur.

1 gemeente Land van Cuijk

Onze gemeente telt nu 15 gemeenteraadsleden. Zouden de 5 gemeentes in het Land van Cuijk 1 gemeente gaan vormen, dan zal het totaal voor de gemeente Land van Cuijk uitkomen op 37 raadsleden. Voor een gemeente van die omvang krijgt een raadslid € 1.460,84 bruto per maand, plus de maandelijkse vergoeding van 170,- euro.

Tijd

Uit eerdere onderzoeken blijkt dat gemeenteraadsleden gemiddeld 10 uur per week bezig zijn met hun raadswerk. Dat bestaat dan uit het bijwonen van vergaderingen, voorbereiding van vergaderingen en het lezen van stukken. Maar ook worden gemeenteraadsleden vaak uitgenodigd voor thema- en informatiebijeenkomsten.