Foto: Google Maps

De colleges van B&W van de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis hebben ingestemd met het plan van aanpak ‘Opschalen en verbinden’ om te komen tot een herindeling van de drie gemeenten per 1 januari 2022.

Zij leggen het plan medio december voor besluitvorming voor aan hun gemeenteraden, met de vraag om tot uitvoering over te kunnen gaan. In het najaar van 2019 volgt dan, na een proces van betrokkenheid van inwoners, ondernemers en instellingen in deze gemeenten, een definitief besluit tot samenvoeging van deze gemeenten.

Krachtige kernen, sterk gemeentebestuur, professionele ambtelijke organisatie

De gemeenten in het Land van Cuijk spreken al vele jaren met elkaar over intensieve samenwerkingsvormen en herindeling. Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis (CBA-gemeenten) uitten ieder voor zich in september 2017 al de wens tot opschaling en hebben elkaar inmiddels gevonden.

Plan van aanpak gericht op 1 januari 2022

Het plan van aanpak ‘Opschalen en verbinden’ bevat een marsroute om te komen tot een herindeling per 1 januari 2022, waarbij in november 2021 verkiezingen worden gehouden. De komende drie jaren geven alle tijd en ruimte om met zorgvuldigheid en toch voortvarend te bouwen aan deze nieuwe gemeente. In dat proces houden de CBA-gemeenten de deur voor aansluiting door de beide andere gemeenten in het Land van Cuijk (Mill en Sint Hubert en Grave) zo lang als mogelijk open.

Afweging van varianten is onderdeel van plan van aanpak

Onderdeel van het plan van aanpak is dat de herindelingsvarianten CBA-gemeenten, CGM-gemeenten en één Land van Cuijk met elkaar worden vergeleken. Deze stap is opgenomen op verzoek van de gemeenteraad van Cuijk. Indien uit de resultaten van deze vergelijking blijkt dat CBA de meest wenselijke en/ of haalbare variant is wordt de raden in het eerste kwartaal van 2019 gevraagd een intentiebesluit tot herindeling CBA te nemen. In het najaar 2019 kan dan een definitief besluit tot herindeling worden genomen, op basis van het dan voorliggende herindelingsadvies opgesteld in nauwe samenspraak met de samenleving.

Gemeente Mill en Sint Hubert

Het CDA in de gemeente Mill en Sint Hubert gaf eerder aan voor 1 Land van Cuijk te willen gaan. AB’90 wilde zelfstandig blijven en de ambtelijke organisatie voor Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert behouden. VKP zag herindeling met Cuijk en Grave als beste oplossing voor de toekomst, ook zij vonden net als AB’90 een gemeente Land van Cuijk te groot. Mochten de plannen van Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis doorgaan, dan is dit voor de 2 overige gemeente een lastige situatie. Naar verwachting is een ambtelijke organisatie voor alleen de gemeente Grave plus de gemeente Mill en Sint Hubert geen realistische optie.

Als redactie van inmill.nl en De Neije Krant hebben we een reactie gevraagd aan de diverse fractievoorzitters in de gemeente Mill en Sint Hubert. Deze leest u komende week in De Neije Krant.