Algemeen belang ’90 ziet dat er in onze gemeente een tekort is aan geschikte en betaalbare woningen voor starters op de woningmarkt. Maar ook een tekort een toekomstbestendige woningen. Daarom wordt er de komende jaren volop gebouwd in al onze kernen. Daarnaast hebben we in Nederland ook nog eens te maken met een enorme verduurzamingsopgave van ons woningbezit.

AB’90 ziet de gemeente Mill en Sint Hubert als een aantrekkelijke gemeente waar het goed, veilig én gezellig wonen is. Fijn wonen is volgens AB’90 gebouwd op 3 belangrijke pijlers, namelijk:

  • We zetten ons in voor jongeren, jonge gezinnen en starters op de woningmarkt
  • We ondersteunen senioren en kijken naar mogelijkheden bij langer thuis wonen
  • We zien dat nieuwe ontwikkelingen vragen om aandacht voor duurzaamheid en innovaties

Als het aan AB’90 ligt wordt er extra geïnvesteerd in de bovengenoemde pijlers. Bijvoorbeeld door het aanbieden van kortingen op de bouwgrond voor starters of voor deelnemers in CPO projecten (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Op deze manier helpen we bepaalde doelgroepen een handje en stimuleren we dat woningen meer levensloopbestendig en duurzaam gebouwd worden.

Het college heeft goed naar onze visie geluisterd. Er ligt nu een voorstel dat voorziet in bepaalde kortingen op bouwkavels. We noemen dit ‘grondprijsdifferentiatie’.
Het voorstel richt zich op vier thema’s: energieneutraal bouwen, levensloopbestendig bouwen, bouwen voor specifieke doelgroepen en woonbehoeften en grote kavels.

De grondprijs voor bouwgrond in de gemeente Mill en Sint Hubert wordt voor particulieren nu bepaald d.m.v. een vaste prijs per vierkante meter. Deze prijs is bepaald door te vergelijken met omliggende en vergelijkbare gemeenten. Voor alle dorpen in onze gemeente geldt nu een vaste prijs van 225 euro per vierkante meter.

Duurzame woningen

Bij nieuwbouw gelden steeds strengere, wettelijke eisen met betrekking tot duurzaamheid. Vanaf 2021 moet er energieneutraal gebouwd worden. Om dat nu al te stimuleren wil het college korting geven op de grondprijs als de zelfbouwer duurzamer bouwt. De korting voor duurzame investeringen kan hierbij oplopen tot € 5.000,-

Onlangs heeft de gemeenteraad mede op initiatief van AB’90 ook de duurzaamheidslening mogelijk gemaakt.
Tegen een voordelig rentetarief van 1,6% kan er € 15.000,- geleend worden voor de investering in duurzame maatregelen in bestaande woningen. Hiervoor is 1 miljoen euro beschikbaar gemaakt.

Levensloopbestendig bouwen

Nederland vergrijst en dat is in onze gemeente niet anders. Om in de toekomst voldoende woningen te hebben voor ouderen en zorgbehoevenden, is het belangrijk dat er bij het bouw van nieuwe woningen ook al rekening gehouden wordt met de levensloop bestendigheid van de woning. Dit houdt in dat bij de bouw van een woning al nagedacht kan worden dat bewoners er, ook als ze wat ouder zijn, kunnen blijven wonen.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan simpele maatregelen, zoals bredere kozijnen en geen dorpels, maar wellicht kunnen de aansluitingen voor een toekomstige badkamer op de begane grond ook al gerealiseerd worden.
Afhankelijk van de situatie kan de korting op de grondprijs oplopen tot 10%.

Specifieke doelgroepen

Om specifieke doelgroepen te helpen, bijvoorbeeld starters op de woningmarkt, worden soms alternatieve woningconcepten ontwikkeld. Een voorbeeld daarvan zijn tijdelijke woonvormen , particulier opdrachtgeverschap en modulair bouwen. Ook hier kan de korting op de grondprijs oplopen tot 10% per kavel.

Voor jongeren en starters heeft de gemeente een starterslening. Dit is een lening onder gunstige voorwaarden waarmee het verschil tussen de prijs van uw eerste huis en het bedrag dat u bij de bank kunt lenen in veel gevallen overbrugd kan worden.

Aankomende donderdag 6 december wordt dit onderwerp besproken in de commissie Ruimte en Economie. Volgende week donderdag op 13 december vergadert de gemeenteraad over het voorstel voor grondprijsdifferentiatie.
Heeft goede ideeën of suggesties? Denk met ons mee en laat het ons weten!

Namens Algemeen Belang ’90, Bram Hendriks
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.