Terwijl er in Mill en Sint Hubert op één zetel na geen meerderheid is voor één gemeente Land van Cuijk met sterke dorpen, starten de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis met een herindelingsplan voor één gemeente. Een fusie dus zonder Mill en Sint Hubert en Grave.

Op dit moment tellen deze drie gemeenten drie burgemeesters, drie gemeentehuizen, tien wethouders en 55 gemeenteraadsleden. Na een fusie zou dit aantal dalen naar één burgemeester, maximaal zeven voltijds wethouders en 33 gemeenteraadsleden. Door het bundelen van de krachten kiezen deze drie gemeenten voor krachtige dorpen, een sterk gemeentebestuur en een toekomstbestendige ambtelijke organisatie.

Volgens het plan van aanpak wordt er eind 2019 een besluit genomen, zullen in november 2021 verkiezingen worden gehouden en zal de herindeling 1 januari 2022 werkelijkheid worden.

Onderdeel van het plan van aanpak is dat naast de variant Cuijk-Boxmeer-Sint Anthonis (CBA-gemeenten), tevens de herindelingsvarianten Cuijk-Grave-Mill en Sint Hubert (CGM-gemeenten) en één Land van Cuijk met elkaar worden vergeleken.

Indien uit de resultaten van deze vergelijking blijkt dat de variant Cuijk Boxmeer en Sint Anthonis de meest wenselijke en/ of haalbare variant is, wordt de raden in het eerste kwartaal 2019 gevraagd een intentiebesluit tot herindeling met deze drie gemeenten te nemen.

Uiteraard moeten we besluitvorming nog afwachten, maar gezien de berichtgeving deze week is er een grote kans dat Cuijk niet zal kiezen voor een fusie met Grave en onze eigen gemeente Mill en Sint Hubert. Op dit moment zit Cuijk wel in een ambtelijke organisatie samen met Grave en onze gemeente, de keuze die Cuijk maakt heeft dus hoe dan ook gevolgen voor Mill en Sint Hubert.

CDA wil meedenken en meedoen!

In het plan van aanpak herindeling Cuijk-Boxmeer-Sint Anthonis wordt er in het eerste kwartaal van komend jaar een bondig proces uitgelijnd om samen met inwoners, verenigingen, bedrijven, wijk- en dorpsraden en andere maatschappelijke organisaties samen na te denken over de ontwikkeling van een nieuwe gemeente.

Terwijl de trein nu dus stevig doorrijdt worden het gemeentebestuur, de gemeenteraad, inwoners en organisaties uit onze gemeente niet bij dit proces betrokken. Wat het CDA betreft is dit een gemiste kans, wij zouden graag vanaf het begin af aan willen meedenken en meedoen in dit proces! Gelukkig blijkt uit het plan van aanpak dat Mill en Sint Hubert en Grave alsnog mogen aansluiten om te komen tot één gemeente Land van Cuijk.

CBA-G-M

Een mogelijke oplossing/variant zou kunnen zijn dat de ambtelijke organisatie van de nieuwe gemeente Cuijk-Boxmeer-Sint Anthonis werkzaamheden zou verrichten voor Grave en Mill en Sint Hubert. Volgens ons leidt dit tot een complexe en inefficiënte manier van samenwerken, dit heeft dan ook absoluut niet onze voorkeur.

Het CDA roept de coalitiepartijen, burgemeester en wethouders op om vooruit te kijken en aan te sluiten bij de ontwikkeling van één sterke professionele gemeente Land van Cuijk! Stilstand is met deze nieuwe ontwikkeling vrijwel zeker achteruitgang. www.cdamill.nl