De Burgemeesters van Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis hebben een persbericht opgesteld dat ze werken aan een plan van aanpak om te komen tot een herindeling per 1 januari 2022. Dit plan van aanpak wordt nog in december voorgelegd aan de drie Raden.

In het najaar van 2019 volgt dan mogelijk definitieve onomkeerbare besluitvorming voor herindeling van Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis. AB90 vindt dit een bijzonder vreemde gang van zaken, Gemeenteraden hadden immers de keus voorgelegd gekregen voor of tegen één Land van Cuijk.

Samen werken

De vijf gemeenten in het Land van Cuijk werken intensief samen, de afgelopen jaren zelf heel concreet op een aantal specifieke regionale projecten, onlangs zijn een groot deel van deze regionale projecten succesvol afgerond. Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert hebben 5 jaar geleden een gezamenlijke ambtelijke dienst CGM opgezet, CGM is de centrale werkorganisatie gevestigd in de drie gemeentehuizen van Cuijk, Grave en Mill. Na een forse reorganisatie is CGM warm gedraaid en werkt met de toekomstvisie Samen Vooruit aan verdere verbetering van haar dienstverlening aan inwoners en ondernemers.

Bestuurskracht

Van een gemeente wordt verwacht dat deze met voldoende kwaliteit en capaciteit in staat is haar taken en verantwoordelijkheden uit te voeren en daarbij haar financiën op orde heeft. Gemeentelijke bestuurskracht is de mate waarin een Gemeente de op haar afgekomen opgaven uitvoert en volbrengt. De Gemeente Mill en Sint Hubert haar zaakjes netjes op orde, een deugdelijke begroting, prachtige voorzieningen, korte lijnen met de dorps- en wijkraden en geen bestuurlijke chaos!

Oh ja en dan is er ook nog dat bericht deze week van het Ministerie van Binnenlandse Zaken die aangeeft dat deze zgn. bestuurskracht mogelijk binnenkort helemaal geen reden meer is om een herindeling af te dwingen? De CBA Burgemeesters haasten zich te melden dat ze toch echt zelf kiezen voor deze vorm van samenwerken. Ook Gedeputeerde Spierings liet meteen nog even weten dat ze aanstuurt op een grote plattelandsstad Land van Cuijk?

Kiezen we toch samen voor CGM?

Als Cuijk samen gaat met Boxmeer en Sint Anthonis betekent dat een grote verandering voor de succesvolle ambtelijke samenwerking CGM, Cuijk zal dan mogelijk CGM verlaten met een hoge afkoopsom tot gevolg. Ook zal er een lange periode van onduidelijkheid en reorganiseren aanbreken voor de BCA ambtenaren wat vast en zeker niet ten goede komt aan de dienstverlening.

Onderdeel van het proces is het onderzoeken van de CGM variant, vanuit het perspectief van Cuijk wordt gekeken of een herindeling van CGM gemeenten wellicht een betere optie zou kunnen zijn.

Wat ons betreft is de CGM variant de meest voor de hand liggende vorm om bestuurlijk door te pakken. Een herindeling van de CGM gemeenten heeft als voordeel dat de organisatie reeds staat en de van het rijk te ontvangen herindeling middelen direct in kwaliteit van dienstverlening geïnvesteerd worden. Geen stilstand door reorganisatie maar direct Samen Vooruit!

Erik Rietveld (Algemeen Belang ’90)
Anne Derks (VKP)