Foto: Henk Ruijs

Maandag 17 december hebben de bestuursleden van de Woongroep Concertzaal Mill en wethouder van den Boogaart van de gemeente Mill en Sint Hubert, hun handtekening gezet onder een grondreserveringsovereenkomst.

Daarmee bevestigde de gemeente dat zij voor deze woongroep exclusief een stuk grond reserveert. De woongroep gaf met de ondertekening aan de inspanningsverplichting op zich te nemen om binnen de periode van de overeenkomst verregaande voorbereidingen voor de bouw van woningen te hebben getroffen.

Nieuwbouw

De locatie waar de grondreserveringsovereenkomst betrekking op heeft, heeft als adres Stationsstraat 21 in Mill. Het gaat om de locatie waar nu nog de voormalige concertzaal staat.

Een groep inwoners, verenigd in de Woongroep Concertzaal Mill wil daar in CPO-verband woningbouw ontwikkelen. CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Het is een vorm van projectontwikkeling waarbij toekomstige bewoners zelf gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouwproject. De woongroep heeft als doel om op deze locatie tien levensloopbestendige koopwoningen voor senioren te realiseren. Daarbij wordt een hoog duurzaamheidsgehalte nagestreefd. De parkeerruimte voor de te ontwikkelen woningen zal gerealiseerd worden binnen de projectlocatie.

Overeenkomst

De grondreserveringsovereenkomst heeft een looptijd van één jaar. Dat wil zeggen dat de gemeente deze grond gedurende die periode exclusief voor de woongroep reserveert. Die heeft dat jaar de kans om aan te tonen dat ze daar woningbouw van de grond krijgen. Als de termijn in de overeenkomst verstreken is zonder dat de werkgroep heeft aangetoond de ontwikkeling voor elkaar te krijgen, heeft de gemeente de handen weer vrij om met een andere partij tot ontwikkeling te komen.

De gemeente start in 2019 met het bouwrijp maken van de betreffende locatie. Hiervoor zal de voormalige Concertzaal gesloopt worden. Op dit moment zijn 8 van de 10 woningen door belangstellende kopers in optie genomen. Er zijn dus nog 2 woningen te koop.

Check voor meer informatie ook een Tv-item bij de Lokale Omroep Mill en de rubriek video op www.inmill.nl.