Dit is het schetsontwerp van statie VIII “Jezus spreekt tot de wenende vrouwen”

Kees Bastiaans (1909 - 1986) was een echte Brabantse kunstschilder en legde met verf en penseel alles op het doek vast wat in zijn geboorteplaats Mill en directe omgeving tot de tradities van toen behoorden, van de geboorte tot de dood.

Zijn onderwerpen zijn van religieuze aard en variëren verder van bloemstillevens, stillevens, portretten en landschappen tot dorpstaferelen en festiviteiten, zoals kermissen en carnaval.

Kruisweg

In 1948 schilderde Kees Bastiaans in opdracht van de Zusters Dominicanessen te Sambeek een kruisweg (14 staties, olie op doek, 37 x 50 cm). Volgens de overlevering deden de zusters deze spoedig van de hand. “Deze kruisweg verhuisde naar de Dominicanen in Huissen,” vertelt Bas Bastiaans. Hij is een van de 15 kinderen van de Millse kunstschilder en voorzitter van de Stichting erven Kees Bastiaans. “ Op enig moment is de kruisweg spoorloos verdwenen. Jaren van naspeuringen om te achterhalen waar hij gebleven was leverde niets op.”

Tip

Tijdens de Nacht van een Goei Leven van Ontdek Mill op 23 juni in en rond de kerk in Mill, was er ook een expositie te zien van werken van Kees Bastiaans. In een gesprek met pastoor Ad v.d. Meijden kwam ook de uit het oog verloren kruisweg ter sprake. Bas: “Volgens pastoor van der Meijden moest deze in Belgie hangen. Die tip bracht ons in contact met de overste van de Missionarissen Oblaten van Maria.”

Terecht

De overste wist de erven Bastiaans inderdaad te vertellen dat de kruisweg hangt in de kerk Saint Pierre in Warsage, gelegen tussen Eijsden en Luik. “Pater Ben de Vries omi, die in 1994 verantwoordelijk pastor werd van deze parochie, heeft deze voor de kerk in bruikleen gekregen van zijn orde.” De kruisweg is dus zeker al vanaf 1994 in bezit van genoemde orde. “We proberen nog te achterhalen waar de kruisweg was in de periode 1950-1994. Jammer dat pater Ben de Vries is overleden; hem kunnen we helaas niet meer raadplegen.”

Aldenhorst

Voordat Kees Bastiaans de kruisweg schilderde met olie op doek, maakte hij eerst een ontwerp. Dat met waterverf en houtskool op papier. “Deze ontwerpen zijn door ons in 2012 in bruikleen gegeven aan Zorgcentrum Pantein locatie Aldenhorst in Mill. Ze hangen sinds die tijd in de kapel van Aldenhorst. Wij zijn blij, dat we de lang verloren gewaande kruisweg hebben gevonden en dat deze een mooie plek heeft in het Romaanse kerkje in Warsage.”