Door Eigen Kweek - Op dit moment gebeurt er van alles in Langenboom. Er gaan gelukkig nieuwe en gevarieerde woningen gebouwd worden.

Dat is goed nieuws voor behoud van het inwoneraantal, de school en voor starters en senioren. Maar de kroeg verdwijnt. Dat is een groot gemis voor een dorp voor allerlei “lief, leed en leut” ontmoetingen.

De Langenboomse clubs en verenigingen zijn bijna voltallig bij elkaar gekomen. We hebben als partners tijdens het TOP overleg (Toekomst Overleg Partners) gepraat over Langenboom. Ons dorp. Want we willen gezamenlijk een plan bouwen.

We zijn het volledig met elkaar eens dat we de handen ineen moeten slaan. Langenboom is erg klein voor 3 kantines en een kroeg. Daarnaast geldt:

Nederland vergrijst en Langenboom ook. Er komen minder leden bij de clubs. Van vrijwilligers wordt veel gevraagd en dat kan verbeteren als we samenwerken. In een plan willen we over eigen belangen heen kijken en iets goeds voor Langenboom ontwikkelen. Wat toekomstbestendig is.

Waar we in onze droom met elkaar over willen gaan nadenken is:

  1. Een dorpsplein als “de huiskamer van Langenboom”, in en rond de Wis. De Wis wordt in die droom een gezellig gemeenschapshuis en krijgt ook een gezellige dorpskroeg. De zaal van de Wis wordt ook warm en gezellig gemaakt voor culturele, sociale en maatschappelijke ontmoetingen en activiteiten. Het gebied rondom de Kerk wordt anders ingedeeld zodat er een prachtig geheel ontstaat. Op de plek van D’n Bens komt misschien een kleine professionele supermarkt.
  2. Een sportpark waarop “alle verenigingen verenigd kunnen worden”. Hier kan iedereen sporten. De clubs werken nauw met elkaar samen, bijvoorbeeld bestuurlijk en met een kantine. Bij voorkeur werkt deze kantine samen met de dorpskroeg in de Wis. Geen concurrentie maar samenwerking. Door samen te werken kan het bestuurs- en vrijwilligerswerk anders worden georganiseerd en kunnen de verenigingen allerlei andere voordelen uit samenwerking halen.

Besloten wordt om dit plan concreter uit te werken en in 2019 elk kwartaal met elkaar te bespreken. De opdracht voor de eerste uitwerking zal vooral gaan over het dorpsplein. Hiervoor wordt een dorpsbouwkundige aan het werk gezet die door Eigen Kweek zal worden betaald.

Meer weten? Zie www.eigenkweeklangenboom.nl.