Net als andere jaren hebben de gemeente, de politie, het Openbaar Ministerie en het Bureau Halt ook de afgelopen periode rond de jaarwisseling samengewerkt om vuurwerkoverlast zoveel mogelijk te voorkomen.

Hoewel er dit jaar minder meldingen binnenkwamen via de speciale vuurwerklijn, nam de schade aan gemeentelijke eigendommen - dat zijn eigendommen van ons allemaal - toe met 65% van € 1.500 in 2017/2018 naar € 2.480 in 2018/2019. Tijdens de Nieuwjaarsnacht werd bij de politie één vuurwerk-gerelateerd incident gemeld (vorig jaar twee). Daarnaast was er twee keer sprake van brand. De komende maanden bekijken de partners welke mogelijkheden er zijn om de vuurwerkoverlast (en de daaraan gekoppelde onkosten) te doen afnemen.

Schade

Via de opnieuw opengestelde telefonische vuurwerklijn kwamen er dit jaar zes meldingen van vuurwerkoverlast binnen bij de gemeente (vorig jaar 16). Net als in 2017/2018 werden er geen doorverwijzingen naar het Bureau Halt of processen verbaal uitgedeeld. De materiele schade aan gemeentelijke eigendommen werd veroorzaakt door zeven vernielde verkeers- en komborden en één blikvanger. Vooral de blikvanger aan de Groenendijk zorgt voor een relatief hoog schadebedrag. De kosten voor een nieuwe blikvanger bedragen maar liefst € 1.500. Vanzelfsprekend heeft de gemeente aangifte van vernieling gedaan bij de politie. Waar mogelijk zal de schade worden verhaald op de daders.

Maatregelen

In de periode voorafgaand aan de jaarwisseling hadden de gemeente en de politie extra maatregelen getroffen om vuurwerkoverlast te voorkomen of in elk geval zoveel mogelijk te beperken. Zo hebben de politie en de gemeentelijke Boa’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaren) in de periode van 27 december 2018 tot en met 1 januari 2019 extra aandacht gehad voor vuurwerkoverlast. Ook werd de vuurwerklijn in deze periode weer opengesteld, zijn afvalbakken weggehaald of werd de binnenbak verwijderd en werd gecommuniceerd via de gemeenterubriek in de Koerier Mill en diverse sociale media. Daarbij is extra aandacht besteed aan het carbidschieten en het opruimen van vuurwerkafval. Ten slotte voorzag Bureau Halt in een lesaanbod voor scholen, waarbij meerdere lesmodulen werden aangeboden, waaronder vuurwerkpreventie.