Onderdeel van het gemeentelijk subsidiestelsel is de leefbaarheidsbijdrage. Deze leefbaarheidsbijdrage voor het jaar 2019 kan worden aangevraagd in de periode van 1 januari 2019 tot 1 maart 2019.

Heeft u een goed idee voor de leefbaarheid in uw dorp en de gemeente? Lees dan onderstaande informatie en ga naar de website van de gemeente om een aanvraag in te dienen. Doen!

Waarom is er een leefbaarheidsbijdrage?

Met de leefbaarheidsbijdrage wil de gemeente inwoners ondersteunen bij het behouden en ontwikkelen van de leefbaarheid in hun dorp. Inwoners weten vaak zelf het allerbeste wat er moet gebeuren voor de leefbaarheid in hun dorp en hebben daar vaak goede ideeën over. Met het leefbaarheidsbudget als extra ondersteuning kunnen deze goede ideeën een opstart krijgen. Het is bedoeld als kik starter, als steun in de rug, goede initiatieven moeten daarna zelf levensvatbaar zijn.

Waar moet een aanvraag aan voldoen?

Met de leefbaarheidsbijdrage willen we met elkaar onze maatschappelijke doelen bereiken. De mogelijkheden voor een aanvraag zijn heel breed maar moeten in ieder geval passen binnen een van onderstaande thema’s:

I - Het is prettig leven in de gemeente Mill en Sint Hubert:

  • Bewoners zijn betrokken en mede verantwoordelijk voor hun eigen woon- en leefomgeving;
  • De leefbaarheid in de dorpen en wijken wordt in stand gehouden en versterkt.

II - Een gezonde geest in een gezond lichaam:

  • Jeugd kan opgroeien, talenten ontwikkelen en naar vermogen meedoen in de samenleving;
  • Bewegen voor jong en oud wordt bevorderd en gestimuleerd

III - Hoe mooi is onze gemeente:

  • Kunst en Cultuur is voor iedereen op een zodanige wijze toegankelijk dat kennis kan worden opgedaan, overgedragen en deel kan worden genomen aan hierbij behoren activiteiten;
  • De gemeente Mill en Sint Hubert is op een positieve manier op de kaart gezet en trekt bezoekers aan.

IV - Wij helpen elkaar:

  • Er is een sterk arsenaal aan vrijwilligers. Zij zetten zich in voor alle inwoners op het gebied van zorg, welzijn en educatie;
  • Mensen met een beperking kunnen deelnemen aan reguliere activiteiten binnen het verenigingsleven;
  • Versterken van de sociale cohesie in de wijk/het dorp.

Meer weten? Zie www.gemeente-mill.nl/leefbaarheidsbijdrage en vul het aanvraagformulier in. Via een stappenplan wordt u dan door de aanvraag geleid. Hebt u een vraag, bel dan met 0485 - 46 03 00.