Afgelopen donderdag is tijdens de commissievergadering de toekomstvisie van de Kuilen besproken. De visie gaat over de toekomst van het hele gebied De Kuilen. Een belangrijk onderdeel hiervan is een uitspraak over de toekomst van het motorcrossterrein.

De gemeente is grondeigenaar van het motorcrossterrein en stelt de grond beschikbaar op basis van erfpacht. Deze erfpachtovereenkomst verloopt binnenkort. In het verleden is besloten dat het terrein op termijn zou worden gesloten en dat de club zou verplaatsen naar een alternatieve locatie. Op dit moment lijkt verplaatsing van het terrein onhaalbaar en onbetaalbaar.

Halveren van het aantal trainingsuren

Om geluidshinder in de toekomst te verminderen hebben de crossclubs toegezegd de trainingsuren te halveren. Men zal niet meer op woensdagen trainen, waardoor het terrein, naast een drietal evenementen op jaarbasis, slechts 26 x3 uur per week op zaterdag zal worden gebruikt. Daarnaast zal door technologische ontwikkelingen het geluid verder afnemen en wordt elektrisch crossen op termijn een prima alternatief.

Niet kunnen of niet willen?

Tijdens de vergadering hebben wij als CDA-fractie wethouder Jos van den Boogaart gevraagd of de gemeente het crossterrein niet kan of niet wil behouden.
Als antwoord goochelt het college met juridische termen en wordt gezegd dat het onbehoorlijk bestuur is of zelfs onfatsoenlijk om het crossterrein open te laten. En, zo wordt gesteld, de provincie is tegen, de Raad van State is tegen en de omgeving is tegen. Over juridische zaken kun je lang discussiëren, echter wat ons betreft was de reactie vanuit het college op een punt heel duidelijk: er kon ons niet worden bevestigd dat het open laten van het crossterrein onmogelijk is.
Dit zou wat het CDA betreft voldoende moeten zijn om te onderzoeken of er wel toekomst is voor het crossen op de bestaande baan of op een andere plek. Als gemeenteraad mogen we onze nek uitsteken voor datgene wat we graag willen en die houding mogen we ook verwachten van het college.
Ben wat ons betreft duidelijk en zeg gewoon ‘het kan nog wel en dat zal juridisch lastig zijn, maar we willen het proberen’ of zeg ‘wij willen dit gewoonweg niet.’

Belangenafweging

Helaas is het sluiten van het crossterrein als een vast gegeven in de visie meegenomen. Dat is nu precies waar de schoen wringt. Er zou alsnog een open discussie met alle betrokkenen moeten kunnen plaatsvinden. Met de clubs, met de omgeving, met de provincie, etc. Pas daarna neemt de raad een besluit. In de tussentijd kan het terrein op basis van het geldende (overgangs)recht gewoon open blijven. Daarvoor is het natuurlijk ook nodig om een nieuwe erfpachtovereenkomst te sluiten.

We vertrouwen erop dat AB’90 en VKP zich goed laten adviseren en niet alleen luisteren naar de uitspraken van de ‘eigen’ wethouder. Hopelijk worden ook de belangen van een actief sport- en verenigingsleven voor jong en oud in onze gemeente in meegewogen.

Met vriendelijke groeten,
Mark Janssen - van Gaal (fractievoorzitter CDA Mill en Sint Hubert)