Op 30 januari vond de eerste bijeenkomst van de werkgroep “Herinrichting N264 - Bebouwde kom” plaats. Deze werkgroep denkt samen met de provincie na over de aanpak van de verkeersproblematiek in de kom van Sint Hubert.

De werkgroep bestaat uit een aantal aanwonenden, leden van de werkgroep “Geen vrachtverkeer” en afgevaardigden van “Platvorm verkeer”, de brigadiersgroep, ZLTO, de ondernemersvereniging en de gemeente Mill en Sint Hubert.

Voor de bijeenkomst hebben het actiecomité “De weg moet weg” en vele aanwonenden nogmaals hun zorgen geuit over de huidige problematiek. De vertegenwoordigers van de provincie hebben aangegeven dat een volledige oplossing niet voorhanden is, maar er wel degelijk mogelijkheden zijn om de overlast te verminderen door herinrichting van het huidige tracé.

Tijdens de bijeenkomst zijn de besluitvorming en ook de cijfers waarop deze zijn gebaseerd besproken. De provincie heeft duidelijk gemaakt dat er op dit moment onvoldoende redenen zijn die een rondweg ruim om Sint Hubert rechtvaardigen. In de toekomst kan dit echter veranderen en kan dit opnieuw bekeken worden. Middels vorig jaar aangelegde tellussen kunnen de verkeersaantallen gemonitord worden. Voor nu is besloten tot een herinrichting van het huidige tracé. Met betrekking tot de cijfers zijn er vooral vragen en twijfels over de actualiteit. Om te voorkomen dat hierover discussie blijft bestaan, heeft de Dorpsraad eerder al om actuele telgegevens verzocht. De tellingen van najaar 2018 zijn worden op korte termijn gedeeld met alle betrokkenen.

Verder is aangegeven dat de huidige inrichting van de N264 met name is gericht op een vlotte doorstroming. Aan de hoeveelheid verkeer is niet heel veel te doen. Het verbeteren van de leefbaarheid en het beperken van de overlast zal echter een veel belangrijkere rol gaan spelen bij de herinrichting van de kom. Met verschillende maatregelen hoopt men onder andere de snelheid omlaag te brengen, de veiligheid te vergroten en de weg minder aantrekkelijk te maken voor doorstromend verkeer.

Bij eerdere bijeenkomsten is er door de provincie informatie over knelpunten in het huidige tracé opgehaald. Deze informatie is met de werkgroep besproken. Een aantal knelpunten zijn nader toegelicht dan wel verduidelijkt. Er is ook van gedachte gewisseld over mogelijke oplossingen en verbeteringen. Zo is onder andere uitgesproken dat autoverkeer goed gescheiden dient te worden van fietsers en voetgangers.

Tot slot heeft een stedenbouwkundige aan de hand van voorbeelden laten zien hoe de weg opnieuw ingericht zou kunnen worden. Doel is om in het huidige “versteende beeld” meer groen aan te brengen, waarbij er onder andere gedacht wordt aan het plaatsen van hagen en uitbreiden van het aantal bomen. Naast een meer dorpse uitstraling, heeft dit groen ook een functie in het afvangen van fijnstof. Tijdens de bijeenkomst werd al volop meegedacht en aan de werkgroep is gevraagd de provincie nadere input te geven. In maart zal hier dan verder over gesproken worden.

Ook in het herinrichtingstraject heeft de Dorpsraad de rol van procesbewaker. Na een wat moeizame start had, heeft de Dorpsraad de avond uiteindelijk toch als constructief ervaren. De Dorpsraad heeft begrip voor de gevoelens die er in het dorp leven en raadt inwoners aan om hierover met hen, provincie of gemeente in gesprek te gaan. Contact opnemen kan door te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of het contactformulier op www.brabant.nl/N264 in te vullen.

Bron: Dorpsraad Sint Hubert