Op donderdag 7 februari heeft de gemeenteraad van Mill en Sint Hubert besloten om de heer Antoine Walraven aan te bevelen voor herbenoeming als burgemeester.

De gemeenteraad heeft een vertrouwenscommissie ingesteld om de aanbeveling tot herbenoeming voor te bereiden. De raad heeft hiermee gevolg gegeven aan het verzoek van de Commissaris van de Koning van 3 oktober 2018 om de procedure tot aanbeveling op te starten.

Positief advies

De gemeenteraad heeft ingestemd met het positieve advies van de vertrouwenscommissie om de herbenoeming van burgemeester Walraven bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties aan te bevelen. De aanbeveling gaat nu door tussenkomst van de Commissaris van de Koning in Noord-Brabant naar de bewindsman.

Tweede ambtstermijn

De eerste ambtstermijn van burgemeester A.A.M.J. Walraven verstrijkt per 1 juni 2019. Herbenoeming vindt plaats voor een ambtsperiode van zes jaar.