Vorige week is men begonnen met het weghalen van het groen op en rond de Concertzaal. Eerder al waren er onderzoeken gedaan voor de aanwezigheid van asbest in het pand.

Als alles volgens plan verloopt, zal in maart de daadwerkelijke sloop van de Concertzaal plaats gaan vinden. Op deze locatie komen woningen. Een aantal ouderen hebben zich verenigd in Woongroep Concertzaal en willen er koopwoningen bouwen voor de oudere doelgroep.