Op 16 januari 2019 hebben de basisscholen in de gemeente Mill & Sint Hubert hun open dag gehouden. Zij hebben vele belangstellenden mogen ontvangen.

Ter voorbereiding op het volgende schooljaar is het voor alle scholen fijn als zij tijdig weten hoeveel nieuwe kinderen zij volgend schooljaar mogen verwelkomen.

Indien u als ouder een keuze hebt gemaakt, is het fijn als u uw kind voor 1 april 2019 aanmeldt bij de basisschool van uw keuze. Ook al hoeft uw kind pas bijvoorbeeld in mei 2020 naar school, verzoeken de basisscholen u vriendelijk om uw kind nu al aan te melden. Op deze manier kan elke school nog beter inspelen op het formeren van de groepen voor het nieuwe schooljaar.

Indien u hierover vragen heeft, kunt u contact opnemen met één van de scholen of bij de school van uw keuze.

Hartelijk dank namens de directies van:

BS. De Klimop, BS. De Schare, BS. ’t Stekske, BS. De Kameleon, BS. De LenS