Foto: Hen Daams

Op donderdag 4 april hebben de gebiedspartners van de Verborgen Raamvallei de eerste hand gelegd aan een poel langs het Peelkanaal in Mill, als onderdeel van de aanleg van een ecologische verbindingszone.

Er worden de komende maanden meerdere werkzaamheden tegelijk uitgevoerd. Zo wordt naast de verbetering van de ecologie ook de vismigratie verbeterd door de aanleg van vispassages in het Peelkanaal. Langs het Peelkanaal wordt ook een fietspad aangelegd en een fietsbrug in het verlengde van de Hoogedijk. Hierdoor kan men binnenkort fietsen van de Graafseweg in Mill tot de Graafse Raam.
Naar verwachting zullen de werkzaamheden voor de zomer klaar zijn.

Gebiedsplan Raam

De werkzaamheden aan het Peelkanaal maken deel uit van het Gebiedsplan Raam. In het gebied rondom de Raam is samen met gebiedspartners gezocht naar oplossingen om meerdere doelen op het gebied van water, natuur, landbouw, recreatie, infra en cultuurhistorie met elkaar te verenigen. Er is ruimte gezocht voor ecologisch beekherstel, ecologische verbindingszones en Natuur Netwerk Brabant, de toegankelijkheid van het gebied moet worden verbeterd en samen streven we naar een goed waterpeil voor landbouw en natuur. Het Gebiedsplan Raam is een uitwerking van de Samenwerkingsovereenkomst Verborgen Raamvallei waarbij alle belangen uit het gebied aan tafel hebben gezeten in het ontwerpproces. In de toekomst willen ze dit Gebiedsplan dan ook samen gaan uitvoeren. Het Peelkanaal is het eerste project wat in uitvoering gaat.

Meer informatie over het Gebiedsplan Raam is te vinden op www.aaenmaas.nl/gebiedsplanraam.

Bekijk ook een door Hen Daams gemaakt TV-item over de start van de werkzaamheden via de Lokale Omroep Mill of de rubriek video hier op inmill.nl.