Afgelopen week hebben meer dan 200 vrijwilligers zich ingezet om ook deze keer de gezamenlijke collecteweek tot een succes te maken.

Wederom bleek er veel respons voor de gezamenlijke collecteweek te zijn wat zich dan ook vertaalde in de opbrengst.

De organisatie is vlekkeloos verlopen en men ziet terug op een meer dan geslaagde actie.

Ook nu weer vele tevreden gezichten bij de inname en verwerking van de giften.

Naast alle vrijwilligers wil de organisatie ook de dank uit spreken naar de ondersteunende diensten van oa: de bibliotheek, Myllesweerd, gemeente Mill en Sint Hubert, Klomp Advies, Top beveiliging, de Neije Krant, Mond tot Mond reclame.

Bovenal een welgemeend dankjewel aan alle gulle gevers die een bijdrage leverden aan dit succes.

In de volgende editie van de Neije Krant komen we hier uitgebreid op terug en presenteren dan ook de opbrengsten voor de 16 goede doelen waarvoor gecollecteerd is.

Het bestuur Goede Doelen Week Mill