De KBO-Mill beschikt gelukkig over een grote groep actieve vrijwilligers die belangrijk zijn bij de uitvoering en ondersteuning van al haar activiteiten.

Zo hebben wij Clientondersteuners, Vrijwillige ouderenadviseurs en belasting invulhulpen, die geheel op vrijwillige basis uitvoering geven aan een van de belangrijkste taken van de KBO nml de individuele belangenbehartiging.

Daarnaast zorgen zij o.a. voor de verspreiding van de Ons en de d’n Booi, begeleiden het fietsen en organiseren het kienen. Maar ook zijn er vrijwilligers, die onze zieken en kwetsbare leden bezoeken en bij overlijden ook aanwezig zijn bij avondwaken en uitvaarten.

Al deze vrijwilligers inclusief het bestuur werd op zondag 7 april jl. een zogenaamde ‘Dank u Wel brunch’ aangeboden als blijk van waardering voor hun belangeloze inzet.

De uitgebreide brunch met soep, koud en warm buffet werd afgesloten met een fantastisch toetjesbuffet dat iedereen zich erg goed liet smaken!

Dank aan Broer en Ineke van Thiel die dit inmiddels jaarlijks evenement uitstekend verzorgd hebben!