Het Lokaal Beraad Ouderenbeleid gemeente Mill en Sint Hubert vergaderde op 16 april in het gemeentehuis.

Het Lokaal beraad bestaat uit diverse organisaties uit onze samenleving en vergadert twee keer per jaar. Het beraad werkt met vier werkgroepen de beleidsnota ouderenbeleid 2018 “Samen sterker ouder worden” uit.

Actief

De werkgroepen van het beraad zijn zeer actief. Er zitten zowel in het Lokaal Beraad als de werkgroepen vertegenwoordigers van de gemeente, Pantein, SWOM, KBO, Mooiland, Sociom, Platform Gehandicapten Mill en GGD. Op 16 april hebben de werkgroepen Zorg en Ondersteuning Thuis, Preventie, Meedoen en Zelfstandig Wonen en Dementievriendelijke gemeente hun plannen uit de doeken gedaan voor de komende periode.

Korte termijn

Er zijn plannen voor de korte en lange termijn. Het eerstvolgende plan op korte termijn is het organiseren van een themamiddag door de Werkgroep Zorg en ondersteuning op woensdagmiddag, 5 juni a.s. Titel: “Zorg en ondersteuning thuis, ik regel het zelf”. De Werkgroep Preventie maakt een flyer met de beweegmogelijkheden in onze gemeente en presenteert deze tijdens het “Gezond leven event” op 18 mei van Hart in Actie. Tevens start deze werkgroep een bewustwordingscampagne over het onderwerp “Eenzaamheid”. De Werkgroep Dementievriendelijke gemeente is actief met de onderwerpen “Taboe doorbreken”, “Mensen met dementie tellen mee” en “Veilig wonen”.

U wordt op de hoogte gehouden van de verdere ontwikkeling en activiteiten.