Café-zaal D’n Bens gaat sluiten, een verlies voor Langenboom. Op het gebied van woningen biedt het vooral ook kansen!

Peters Projectontwikkeling (PPO) heeft de locatie aangekocht en is met diverse partijen in overleg met betrekking tot het programma voor deze locatie. Als het aan belanghebbenden ligt komt er een gevarieerde keuze qua woningaanbod op deze locatie. Tevens heeft PPO een klankbordgroep opgezet, waarin diverse betrokken personen (uit Langenboom) aan deel nemen.

Ouderen

In deze klankbordgroep is Ton Ermers de KBO vertegenwoordiger. Ondergetekende is, als Vrijwillige Ouderenadviseur (VOA) en cliëntondersteuner, ook lid van de Klankbordgroep.
De meeste inwoners, zo ook de ouderen, willen graag in Langenboom blijven wonen. Toch verhuizen er regelmatig ouderen naar omliggende plaatsen. Eén van de redenen zou kunnen zijn, dat er onvoldoende geschikte woningen in Langenboom aangeboden worden.
In het voorlopige plan van PPO, dat in de klankbordgroep besproken is, zit beslist een aantal eengezinswoningen en appartementen, geschikt voor ouderen. Ook onderzoekt PPO met enkele initiatiefnemers naar de mogelijkheden, eventuele vorm en positie van een woonvorm voor ouderen, waarin gemeenschappelijke voorzieningen opgenomen zullen worden.

Gemeenschappelijk wonen voor ouderen

Een zestal Langenboomse ouderen hebben het initiatief voor een gemeenschappelijke woonvorm voor ouderen op locatie D’n Bens in Langenboom. Een dergelijk woonvorm is in Nederland niet nieuw. Een tweetal landelijke organisaties, die helpen bij het ontwikkelen en het besturen van een gemeenschappelijke woonvorm zijn: “De Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen voor Ouderen (LVGO)” en “Stichting Kilimanjaro-wonen”.
Ook in Boxmeer bestaat een dergelijke woonvorm al 12 jaar, onder de naam “VOORMEKAAR (V.M.K.)”. De drie genoemde organisaties zijn gemakkelijk op te zoeken via internet.

“V.M.K” hebben we bezocht. Informatie: http://voormekaar.worldpress.com.

PPO is volledig op de hoogte van onze wens een dergelijke woonvorm bij D’n Bens te realiseren. En het is dan ook met medewerking van PPO dat op woensdag 29 mei, aanvang 20.00 uur, in De Wis, de initiatiefnemers iedereen uitnodigen van gedachten te wisselen over “Gemeenschappelijk wonen voor ouderen”.

U bent van harte welkom!

Informatie: Marius de Klijn, 0630297696, Leo van der Linden 06 20785393, Albert de Maeyer 06 53760941.

Albert de Maeyer,
Lid van de Klankbordgroep D’n Bens en initiatiefnemer “Gemeenschappelijk wonen voor ouderen”