Burgemeester Hellegers van de gemeente Uden opende het geluidmeetnet.

Vorige week vrijdag werd met een druk op de knop het geluidmeetnet in de omgeving van de vliegbasis in gebruik genomen. Eindelijk! Hoezo eindelijk?

Ja, voor sommigen voelt dat zo. Al in de vorige eeuw werd hierom gevraagd door Algemeen Belang ’90. AB’90 vond het namelijk onterecht dat er beperkingen waren voor woningbouw in Mill. Die beperkingen kwamen voort uit de geluidcontouren die over de kern van Mill lagen. Deze contouren waren bepalend voor de “vergunning” voor de luchtmacht om te mogen vliegen boven onze gemeente, en dan vooral om te kunnen landen en opstijgen. Dat gaat gepaard met veel geluid en binnen die contouren was dat toegestaan. De keerzijde was dat er binnen die contouren geen woningen mochten worden gebouwd.

Jaarlijks moest de vliegbasis aantonen dat ze netjes binnen hun “vergunning” waren gebleven en jaar op jaar bleek dat ze de ruimte die de vergunning bood boven Mill niet werd benut. De bouwbeperking was daarom in de ogen van AB’90 onterecht. In die tijd was nog sprake van “voorlopige contouren” omdat er nog steeds geen definitief luchthavenbesluit was genomen. AB’90 wilde daarom met een geluidmeetnet het bewijs leveren voor correcte geluidscontouren ten behoeve van het nog te nemen definitieve Luchthavenbesluit.

Defensie zag het niet zitten. De ruimte die hun vergunning bood wilde men niet zomaar prijsgeven, dus wilde men niet meewerken. AB’90 diende daarom rond 2002 een initiatiefvoorstel in zodat de gemeente het zelf zou doen. Diverse buurgemeenten gaven aan hetzelfde te willen doen. Helaas vond het toenmalige college het niet nodig om dit raadsbesluit vlot tot uitvoer te brengen en de tijd verstreek. Het nieuwe Luchthavenbesluit kwam er ruim 10 jaar later en gelukkig op basis van veel realistischer geluidcontouren. Sindsdien mag er weer wél gebouwd worden in Mill.

Ondertussen besloot de regering tot aanschaf van nieuwe gevechtsvliegtuigen, de JSF. Omdat er vele tegenstrijdige signalen kwamen over de hoeveelheid herrie die dit type straaljager zou gaan maken drong nu ook de tweede kamer aan op een geluidmeetnet (motie Eijsink), zodat aangetoond kan worden of de F35 nu wel of niet veel meer herrie maakt. De opdracht was om het meetnet in bedrijf te hebben, één jaar voor de JSF op Volkel staat.

En nu is het er. Eindelijk! De meetpunten in Sint Hubert, Wilbertoord en Mill zijn in gebruik. Iedereen kan via https://vkl.flighttracking.casper.aero/ na 5 minuten zien hoeveel decibellen worden gemeten als een straaljager overvliegt. Dít zal niet direct tot minder overlast leiden, maar wel tot meer duidelijkheid. Dank aan iedereen die hier aan heeft meegewerkt.

Erik Rietveld
Algemeen Belang ‘90