Marius Willems stopt na 18 jaar vrijwilligerswerk bij wijkaccommodatie de Wester aan de Havikstraat in Mill.

Marius verzorgde al deze jaren vooral de bardienst tijdens de drukke Bridgeclub competitie op de donderdagavond. Daarbij was hij ook 12 jaar bestuurslid bij de Wester en als vrijwilliger betrokken bij vele commissie activiteiten en projecten, onder andere het samentellen van de Kerstpakketten. Zoals Marius zelf zegt heeft hij zijn werkzaamheden altijd, vooral tijdens de bridge avonden, met heel veel plezier gedaan maar wil zijn aandacht en tijd nu wat meer gaan richten op de andere organisaties waar hij als vrijwilliger ook bij betrokken is. Op donderdagavond 16 mei 2019 werd met een dankwoord voor zijn inzet en deskundigheid zowel door het bridgeclub bestuur als door de vicevoorzitter van de Wester met een attentie afscheid van hem genomen.

Oproep vrijwilligers

Bij de Wester stoppen nog enige bardienstmedewerkers meer, o.a. vanwege hun hoge leeftijd, als vrijwilliger. Er staat de laatste jaren echter ook op welzijnsorganisaties steeds meer (financiële) druk om nog meer met vrijwilligers te gaan werken. Dit vraagt natuurlijk om een wat meer actieve benadering naar inwoners en hen te vragen passend vrijwilligerswerk te doen. Als bestuur en beheer van de Wester roepen we daarom buurt- en dorpsgenoten op om serieus na te denken of ze een middag of avond in de week als gastvrouw of gastheer bij de Wester werkzaam willen zijn. Het bardienstwerk is zeker niet moeilijk of zwaar en geeft vooral door de sociale contacten en betrokkenheid bij bezoekers en gebruikers van de Wester ook veel voldoening.

Wanneer u interesse heeft zien we u graag langs komen voor een informatief gesprek met onze beheerder Antoine v.d. Hoogen, tel. 0485-455021.