Op uitnodiging van de Turkse familie Baytak vond een zeer bijzonder ontmoeting plaats tussen burgemeester Walraven, wethouder van Daal, vader en moeder Baytak met hun zoon en drie dochters én taalcoaches van de familie Baytak.

De familie Baytak is erg blij om in Mill te wonen, om hun dankbaarheid te tonen heeft de heer Sedat Baytak op eigen initiatief samen met zijn taalcoach een ontroerende brief opgesteld gericht aan de burgemeester en wethouders. Hier volgen enkele delen uit de brief:

“Geacht college, Ik ben Sedat Baytak. Ik ben getrouwd met Ferda Baytak. Wij hebben een zoon en drie dochters Serdar Murat 15 jaar, Mina 13 jaar, Nahide 8 jaar en Ceyda 4 jaar. Wij zijn politieke vluchtelingen uit Turkije, wij wonen 10 maanden in Mill en wij zijn u heel dankbaar dat u ons in Mill heeft gehuisvest. De reden van mijn schrijven is u onze dankbaarheid te tonen en u tevens uit te nodigen voor een bezoek aan onze woning.

Ik wil u uitnodigen voor een Iftar maaltijd. Een Iftar is het breken van het vasten. Tijdens dit breken nodigen we graag mensen uit, onze vrienden en buren. De bedoeling is om mensen te ontmoeten en elkaar beter te leren kennen. Ramadan is ook de maand van verbinden, denken aan behoeftigen en arme mensen. Door ontmoeting zullen mensen elkaar beter leren kennen en een harmonieuze samenleving ontstaan. Hiermee willen we bijdrage aan een beter leefomgeving.”

De familie Baytak was vereerd dat burgemeester Walraven en wethouder van Daal graag op de uitnodiging ingingen. Afgelopen week was het zover en werd de maaltijd na zonsondergang gedeeld. Een tafel met traditionele Turkse gerechten zorgde samen met uitwisseling van diverse ervaringen voor een bijzondere verbindende avond.

Nel van Duren, begeleidster taalcafé Mill en vrijwilligster Sociom vluchtelingenwerk.