Normaliter bericht ik over raadsvergadering, maar met een nauwelijks politieke agenda, schrijf ik deze keer liever over de stand van zaken en ontwikkelingen van de aanstaande herindeling in het Land van Cuijk.

Fusiegemeente Boxmeer-Cuijk-Sint Anthonis

Bekend is dat de BCA-gemeenten (Boxmeer, Cuijk en St. Anthonis) voortvarend aan de gang zijn om per 1 januari 2022 samen een nieuwe fusiegemeente te vormen. Ook weten we dat Grave en Mill en Sint Hubert liever zelfstandig verder gaan. Beiden zijn tegen de vorming van één grote Land van Cuijk-gemeente van bijna 90.000 inwoners.

Maar hoe nu verder? De BCA-gemeenten nemen dit najaar een definitief besluit over hun bestuurlijke samenwerking. De raden van Boxmeer en Sint Anthonis zullen naar alle waarschijnlijkheid vóór die fusie stemmen, maar de Cuijkse gemeenteraad is nog sterk verdeeld. Een groeiend aantal stemmen in die raad voelt ook veel voor een bestuurlijke fusie van Cuijk met Grave en Mill. Het is dus zeker nog geen gelopen race!

Ambtenarenorganisatie CGM

Een BCA-fusie heeft grote gevolgen voor de huidige ambtenaren- of werkorganisatie CGM. Op dit moment is het nog volstrekt onduidelijk wat er met CGM gaat gebeuren. Wel is het zo dat de BCA-gemeenten enkele opties over de toekomst van de CGM-organisatie hebben neergelegd bij Grave en Mill met de vraag waar hun voorkeur naar uitgaat.

Eén van die opties is dat Cuijk uittreedt en dat de BCA-gemeenten een eigen ambtenarenorganisatie gaan vormen. Grave en Mill houden dan een afgeslankte ambtenarenorganisatie over of nemen ieder hun eigen ambtenaren in dienst. Dit lijkt onwenselijk omdat ingeboet wordt op bestuurskracht en financiële draagkracht. Hierdoor loopt de kwaliteit van dienstverlening aan burgers en bedrijven gevaar. Voor Cuijk is het een dure oplossing, omdat bij uittreding uit de ambtenarenorganisatie CGM veel uittreedkosten (frictiekosten) betaald moeten worden.

Een andere mogelijkheid is dat er één ambtelijke Land van Cuijk-organisatie ontstaat, waar dan de drie gemeenten hun diensten van betrekken; een soort uitgebreide CGM dus. Maar BCA zal dan met stevige voorwaarden als zwaargewicht meer invloed hebben dan de kleine gemeenten Mill en Grave.

Fusiegemeente Cuijk-Grave-Mill en Sint Hubert

Stel nu dat Cuijk, in tegenstelling tot ieders verwachting, dit najaar niet instemt met een BCA-gemeente en opteert voor een fusie met Grave en Mill. Dan zullen de gemeenten Grave en Mill en Sint Hubert hun zelfstandigheid opgeven en opgaan in een fusiegemeente Cuijk-Grave-Mill van 48.000 inwoners. Voor Cuijk is deze optie zeer interessant, omdat ambtenarenorganisatie CGM in haar huidige vorm blijft bestaan en hoge uittreedkosten van Cuijk vermeden worden. Ambtenarenorganisatie CGM heeft dan het voordeel maar één opdrachtgever te hebben in plaats van de huidige drie.

De politiek

Het lijkt erop dat politiek Grave, naast behoud van zelfstandigheid, schoorvoetend ook de CGM-fusie als realistisch ziet. In Mill is CDA voorstander van één grote gemeente Land van Cuijk, terwijl de VKP zich altijd uitgesproken heeft tegen die grote gemeente en een bestuurlijke CGM-fusie zeker niet uit de weg gaat.

AB’90 geeft de voorkeur aan de huidige vorm van een zelfstandige gemeente Mill en Sint Hubert (eigen raad en B&W) met ambtelijke samenwerking. Maar opschaling in een kleine fusiegemeente lijkt bij AB’90 een realistisch alternatief. Overigens staat AB’90 open voor uw reacties en suggesties en houdt woensdag 5 juni om 19.30 uur een achterbanvergadering bij ’t Heike in Mill.

Theo van Eenbergen, AB’90