De afgelopen maanden heeft u vanuit het CDA weinig gehoord over het herindelingsproces Land van Cuijk. We hebben de andere partijen volop de ruimte geboden zich te beraden op de huidige politieke realiteit.

Stand van zaken in de regio

De grote gemeenten Cuijk en Boxmeer zijn samen met Sint Anthonis volop in beweging om te werken aan één sterke gemeente Land van Cuijk. Een gemeente waarbij ook Grave en Mill welkom zijn.
Deze zogenoemde CBA-coalitie laat zich niet remmen. In oktober zal men een plan presenteren voor een nieuwe gemeente. Dit herindelingsontwerp heeft grote gevolgen voor de huidige ambtelijke organisatie met ‘Cuijk-Grave-Mill’. Houden we dan nog ambtenaren over? Hebben we nog genoeg financiële slagkracht?

Inspraak namens onze inwoners

Als CDA waren we graag bij het proces in de buurgemeenten betrokken. We hadden dan vooral de inwoners van onze gemeente mee willen laten meepraten. De argumenten tegen één grote gemeente zouden we dan hebben kunnen bespreken, zodat hier in het herindelingsontwerp rekening mee gehouden kon worden. Nu hebben we niets te zeggen. Begrijpt u er nog iets van?

Keuze

Als CDA kiezen we voor één gemeente Land van Cuijk, met op een innovatieve manier invloed vanuit de stad en dorpen. Een variant waarbij inwoners via verkiezingen ook direct invloed kunnen uitoefenen op het bestuur. Eén gemeente met Cuijk-Grave-Mill is niet mogelijk, omdat Cuijk en Grave zo’n gemeente niet zien zitten.

De keuze voor één ambtelijke werkorganisatie Land van Cuijk, met een zelfstandige gemeente Mill en Sint Hubert vinden wij ook geen goede keus. Bij een dergelijke constructie hebben we minimale invloed over de kwaliteit, kosten en betrokkenheid van de dienstverlening. Waarover dan wel? We zijn dan overgeleverd aan de buren, een schijnzelfstandigheid dus. En, de hierbij behorende bestuurskosten, investeren wij liever voor een groot deel rechtstreeks in de dorpen.

Sterke dorpen in het Land van Cuijk

We vinden het heel belangrijk dat inwoners op een zeer goede dienstverlening kunnen rekenen en dat ons gemeentebestuur een krachtige stem heeft in de regio. Een krachtig bestuur dat ervoor zorgt dat iedereen mee kan doen, dat er voldoende werkgelegenheid is, dat er passende woningen zijn, dat jongeren zich aangetrokken voelen om hier te blijven, dat de bereikbaarheid van de dorpen wordt verbeterd en dat we zorg delen en oog hebben voor elkaar.

Wat ons betreft hoeft een gemeentebestuur in het Land van Cuijk niet te beslissen over bijvoorbeeld het wel of niet bouwen van een kiosk op het dorpsplein van Langenboom, daar gaan de inwoners zelf over. Geef dorpen jaarlijks een budget en laat men zelf keuzes maken.

Vallen, opstaan en loslaten

We vertrouwen erop dat de Millse coalitie tot inkeer komt en uiteindelijk een goede keuze maakt. Hierbij begrijpen we dat het onbekende soms spannend is en loslaten ook.

Het zal ook niet allemaal meteen perfect zijn. Ook de gemeente Land van Cuijk zal met vallen en opstaan groot worden.

Met vriendelijke groeten,
Mark Janssen (fractievoorzitter, CDA Mill en Sint Hubert)