Donderdagavond 4 juli werd de kadernota door de gemeenteraad van de gemeente Mill en Sint Hubert besproken. Dit is de voorbereiding op de begroting, waarin de politieke partijen hun wensen, ideeën en suggesties mee kunnen geven aan het college.

Unaniem steunden de politieke fracties de motie van de Vier Kernen Partij om vanaf 1 januari 2020 de betaalde gemeenteberichten in De Neije Krant te publiceren. Zij riepen het college op om met Stichting huis aan huiskrant Mill en Sint Hubert in gesprek te gaan, om tegen redelijke tarieven hierover afspraken te maken. Naast publicaties in de gedrukte krant, zag men ook de voordelen van de goed bezochte website inmill.nl en geïntegreerde social mediakanalen, om inwoners goed te kunnen bereiken en informeren.

Portefeuillehouder Burgemeester Walraven gaf aan de motie mee te nemen en de komende tijd hierover met De Neije Krant in gesprek te gaan.