Om de overlast in het komende seizoen zoveel mogelijk te beperken, ondernemen de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert actie. In dit artikel leest u welke gevaren de eikenprocessierups voor u en uw (huis) dieren op kunnen leveren en welk beheer de gemeenten voeren.

Overlast van de rups

De eikenprocessierups is de grijze, harige rups van een onopvallende nachtvlinder, die alleen in eiken leeft. Nog voor het uitkomen van de bladknoppen, komen kleine rupsen uit de eitjes in de top van de boom. Tijdens de ontwikkeling van rups tot vlinder ontstaan er op iedere rups ca. 700.000 microscopisch kleine brandharen, welke overlast kunnen veroorzaken.

Gezondheidsklachten

De brandharen die zich op de rupsen en in de nesten bevinden, kunnen veel overlast veroorzaken bij mens en dier. Bij aanraking van de brandharen, kunnen allergisch lijkende reacties ontstaan op huid, ogen en luchtwegen. De reacties lopen sterk uiteen.
Voor meer informatie over de eikenprocessierups verwijzen wij u door naar onderstaande website van GGD Brabant: https://www.oakie.info.

Beheersing

We proberen als gemeente de overlast zoveel mogelijk te beperken. Als de bladontwikkeling van de boom en de rups in volle gang is, start het bespuiten van bomen in gebieden waarin de meeste overlast wordt verwacht. Vanaf week 17/18 wordt 24 uur per dag met een biologisch middel gespoten door Engelen Groen uit Uden. U ervaart hier wellicht enige geluidsoverlast van waarvoor wij uw begrip vragen.
Het biologische preparaat waarmee gespoten wordt is veilig, maar gezien het irriterende karakter van het middel raden wij u aan om zich niet in de nevel te begeven en dieren niet onder bomen te laten grazen tijdens spuitwerkzaamheden.
We beheersen de eikenbomen aan drukke fiets/wandelroutes inclusief de Vierdaagse route, publiek drukke pleinen, speelplaatsen/schoolterreinen en daar waar eiken gesnoeid worden maar alleen gemeentelijke eigendommen.

Wanneer melden

Ziet u een nest in de openbare ruimte meld deze dan via de fixi app https://www.fixi.nl onder het kopje ‘Eikenprocessierups’ zodat wij een goed beeld krijgen waar de nesten allemaal zitten. Het betekent dan niet dat alle nesten worden verwijderd dit is afhankelijk van de locatie.