Alle plannen en beleid hangen samen met de bestuurlijke toekomst. Hoe kunnen we investeren in kwalitatieve dienstverlening, als we geen ambtenaren en geen financiële en bestuurlijke slagkracht meer hebben?

Het CDA Mill en Sint Hubert maakt zich grote zorgen, omdat de meerderheid van de gemeenteraad geen duidelijke of haalbare visie heeft over de bestuurlijke toekomst van onze gemeente. Onze inwoners komen steeds meer buitenspel te staan. Het principe ‘stilstand is achteruitgang’ is op onze gemeente van toepassing. Als je jezelf niet ontwikkelt, haalt de realiteit je vanzelf in. Het is ‘twee voor twaalf’.

Graag bouwen wij daarom mee aan één sterke gemeente Land van Cuijk. Een coöperatie van sterke kernen met inspraak en zeggenschap. Een mooie plattelandsgemeente met de voordelen van het platteland, zoals het sociaal kapitaal, de rust en de ruimte, en met de slagkracht en dynamiek van de stad. Slagkracht die nodig is om in te kunnen spelen op de uitdagingen van deze tijd.

In Beieren spreekt men over ‘Laptop und Lederhosen’. Globalisering, werkgelegenheid, robotisering, integratie en klimaat in combinatie met het behoud van de dorpsidentiteit passend bij deze tijd. Zo wordt in Langenboom alle kennis en kunde ingezet om samen na te denken over de kerk, kroeg, sport, wonen en zorg voor elkaar. Kennis delen en samen voor- en nadelen afwegen.

Wonen

Wij vragen aandacht voor de bouw van voldoende sociale huurwoningen en voor nieuwe woningbouwlocaties voor de lange termijn. Voor de korte termijn wil het CDA projecten stimuleren voor flexibele woningen in de vorm van tijdelijke huurwoningen.

N264

Tegelijkertijd met het proces herinrichting Pastoor Jacobsstraat pleitten we voor een uiterste poging voor een vrachtwagenheffing. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor een structurele oplossing voor de verkeersdoorstroming in Sint Hubert.

Verenigingsleven, sport en cultuur

De komende tijd staat de sportnota op de agenda. We zijn heel benieuwd naar de opbrengsten uit de gesprekken met sportverenigingen. Verder wil het CDA blijven investeren in cultuur. Hierbij ondersteunt zij de harmonieën van harte. Muziekonderwijs draagt bij aan culturele ontwikkeling. Daarnaast levert muziek maken in verenigingsband ook nog eens ontmoetingen en betrokkenheid op van jong en oud bij openbare dorpsactiviteiten.

Ondernemende regio

Het CDA roept het gemeentebestuur op om voldoende ambtelijke capaciteit te organiseren voor de invoering van de nieuwe omgevingswet en de transitie in de landbouw. De agrarische sector zit in zwaar weer er zijn veel stoppers. Een goede ondersteunende houding en actie vanuit de gemeente tijdens de uitvoering van plannen wordt door ons zeer toegejuicht.

Het accommodatiebeleid

We roepen het college op hier actiever aan de slag te gaan met de heroriëntatie van alle gemeentelijke gebouwen. Het advies is hierbij om inwoners niet te verrassen met opgelegde veranderingen, maar om samen met elkaar in gesprek te gaan. Geen discussie in het gemeentehuis, maar dichtbij en samen met de mensen.

Denk hierbij aan de toekomst van buitensportlocaties, sporthal de Looierij, de ontwikkelingen in Langenboom, de toekomst van de motorcross, het Senioren Hobby Centrum, de dorpshuizen, leegstaande klaslokalen en bijvoorbeeld de nieuwe bestemming van ons Millse gemeentehuis. Appartementen in het centrum van Mill?

Prachtige vraagstukken om samen met inwoners, aan de slag te gaan. De beste manier om de toekomst te voorspellen is namelijk om deze samen te creëren.

CDA Mill en Sint Hubert
www.cdamill.nl