Op vrijdag 5 juli werd de zorgbus van Tour Mill Lijn opgeleverd door Stichting MVI. Deze zorgbus biedt Tour Mill Lijn een vervoersmiddel voor alle 8 bewoners.

Stichting MVI

Stichting MVI, stichting mobiliteit voor iedereen is een organisatie die zich specialiseert in het zorgvervoer ten behoeve van zorg gerelateerde doelgroepen. Onlangs in 2015 toen de transitie plaats vond en flinke bezuinigen plaatsvonden in de zorg, onder andere op het vervoer konden doelgroepen, zoals ouderen of mensen met een beperking niet meer op hun werk of dagbesteding komen. Ook werd hun deelname aan de maatschappij minder.

Stichting MVI zet zich hiervoor in, zodat dagbestedingsplekken open kunnen blijven en zorgafhankelijke mensen naar buiten kunnen blijven komen.

De jongeren van Tour Mill Lijn maken deel uit van de maatschappij door externe dagbesteding plekken te bezoeken, in Mill maar ook daarbuiten. Ook in het weekend gaat Tour Mill Lijn graag er op uit, het ondernemen van activiteiten maar ook de gemeenschap in Mill op te zoeken. Stichting MVI zet zich samen met Tour Mill Lijn in, zodat er nog beter op de zorgvraag van deze jongeren in te kunnen spelen en deel uit te kunnen blijven maken van de maatschappij. Vanaf februari 2019 beschikt Tour Mill Lijn over een nieuwe 8-persoons zorgbus.

Ondernemers in Mill en daarbuiten hebben het voor ons mogelijk om de zorgbus in te zetten, door financieel een steentje bij te dragen kan Tour Mill Lijn de jongeren veilig vervoeren en komen zij dichterbij de mensen en doen zij makkelijker mee in de maatschappij.

Stichting MVI, Tour Mill Lijn en de jongeren van Tour Mill Lijn bedanken nogmaals hartelijk iedereen die deze prachtige zorgbus voor ons mogelijk heeft gemaakt!