De uitstraling van de ontmoetingsruimte, de functionaliteit van het beheer en het prettig laten werken van vrijwilligers was voor het bestuur aanleiding om aanpassingen aan te brengen in de opslag, keuken en de bar van de Wester.

Middels een subsidieaanvraag voor het project "Bar Keuken Opslag" is een belangrijke bijdrage van het VSBfonds ontvangen en worden de projectkosten grootstendeel gedekt. Met dank aan het VSBfonds voor een snelle behandeling, een leefbaarheidsbijdrage van gemeente, een belangrijke eigen financiële inbreng maar niet minder de voorbereiding en een enorme inzet van het beheer en onze vrijwilligers zijn de aanpassingen in de vakantie uitgevoerd kunnen worden.

Het VSBfonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. Voortgekomen uit de ruim tweehonderd jaar oude ‘Maatschappij Tot Nut van ’t Algemeen’, zet het zich in om alle burgers bij de samenleving te betrekken. Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken. Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: ‘Iedereen doet mee’.

VSBfonds is één van de grootste particuliere vermogensfondsen van Nederland. Het fonds bestaat sinds 1990 en heeft elk jaar € 26 miljoen donatiebudget beschikbaar om te investeren in de kwaliteit van de Nederlandse samenleving.

Maandag 12 augustus a.s. is de Wester aan de Havikstraat in Mill weer open en staan onze medewerkers en vrijwilligers weer klaar om onze gebruikers, klanten en bezoekers te verwelkomen.