In september start het Senioren Hobby Centrum voor het zesde jaar op rij weer met het Stamboomcafé; waarbij bijna de helft van de 23 deelnemers al vanaf het begin actief is in deze hobbygroep.

Steeds weer opnieuw blijkt, dat deze hobby onbegrensde mogelijkheden biedt. Het gezamenlijk optrekken in de bijeenkomsten van het Stamboomcafé blijkt alsmaar nieuwe en onverwachte impulsen op te leveren in het opsporen van feiten uit de eigen familiegeschiedenis. Wij beperken ons niet alleen tot het achterhalen van inschrijvingen in kerkelijke registers en burgerlijke stand, maar zoeken ook naar de leef- en woonomstandigheden van voorouders. Wat te denken over voorouders als een opvarende van een slavenschip van de Middelburgsche Commercie Compagnie, die begin 18e Eeuw overleden is, toen zijn schip veroverd werd door de Engelsen voor de kust van Suriname. Of een missionaris, die uitgezonden was naar China begin vorige eeuw en in de boxeroorlog de marteldood stierf. In dit verband hoort ook een nazaat van Karel de Grote vernoemd te worden, waarvan we eerder reeds uitgebreid melding maakten .

In de achterliggende jaren is er in de afzonderlijke groepen een sfeer ontstaan die naast gezelligheid ook leidt tot het aanboren van nieuwe bronnen waar informatie te vinden is. Overweegt u ook te starten met een stamboomonderzoek in de eigen familie of wilt u graag weten hoe vorderingen te maken in uw eigen onderzoek neem dan eens een keertje op proef deel aan een bijeenkomst.

Op woensdag 11 september van 13.00 17.00 uur zijn er groepsbijeenkomsten - vrije inloop. Misschien een mooie gelegenheid ons te bezoeken. Hier kan men terecht voor ondersteuning op het gebied van onderzoek, maar ook in het gebruik van het computerprogramma Aldfaer met daarbij het aanwijzingen in het gebruik van de computer. De inloop vindt plaats in het Senioren Hobby Centrum: Hoogstraat 17, 5451 BH Mill. Wilt u vooraf meer inlichtingen neem dan contact op met de groepsleider Jo van Soest (0485 453011).