Bron: Google Maps

Afgelopen weekend een hele politieke pagina in onze Neije Krant vanuit de VKP.

Als inwoner heb ik dan ook de behoefte om hier op te reageren.

Alleen nu even waar het de VKP-opmerking van de gem. Millse financiën betreft;

VKP: “Door solide financieel beleid in de afgelopen jaren staan we er op dit moment als gemeente financieel goed voor.” Oooja, is dat zo?

We teren al jaren in op onze algemene reserves, de komende jaren hebben we naar het zich laat aanzien ieder jaar een tekort, zoals de kadernota ook aangeeft!

Stand algemene reserves is gedaald van € 2.078.954,00 naar € 691.532,00!

Mill is duurste in LvCuijk waar het OZB, Rioolheffing en afval betreft.

Met verhoging van lasten aan burgers zitten we in het rood (zie ook de Telegraaf van 09-09-2019 iz bouwleges bij de duurste 5 gemeentes van Nederland)

Er is amper tot geen ruimte voor verhoging van lasten aan ons als burgers met uitzondering van inflatiecorrectie. Wat doet dat met de toekomstige kwaliteit van dienstverlening voor ons als inwoners?

We hebben een kostbaar bestuur (€ 946.219,00 !!) die eigenlijk maar over 10 tot maximaal 15% van de totale begroting mag beslissen.

Het grootste deel zit nu al in gemeenschappelijke regelingen, als gemeente van 11.000 inwoners heb je niets tot zeer weinig in te brengen!

Zelfs WMO doen we nu samen met de 5 gemeentes in het LvCuijk. Het delegeren van de vele taken vanuit het rijk én Den Bosch naar lokale overheden heeft er voor gezorgd dat er allerlei gemeenschappelijke (!) regelingen zijn gekomen, nu al.

Door besluiten vanuit het kabinet worden alleen maar steeds meer taken naar gemeentes overgedragen en is de schaal Land van Cuijk noodzakelijk geworden. Zeker ook als je ziet wat we al gemeenschappelijk = samen doen. Hiermee krijgen we met 90.000 inwoners een krachtige stem, zowel in Den Bosch als in Den Haag.

Denk hierbij bv aan AgriFood, N264 en brandweer.

Maar denk ook aan onderwijs, Midden en klein Bedrijf, de industriële kring, dienstverlening en zorg, voor werkgelegenheid is het van belang één gemeente te zijn.

Waarom dat opgeheven en wapperende vingertje van de politieke partij VKP, zo van “waar begin je aan met één Land van Cuijk”, bangmakerij?

Waarom niet gewoon vertellen dat het echt niet zo rooskleurig is allemaal?

Er zal altijd en overal wel iets blijven waar je over kunt vallen maar maak keuzes op basis van echte (openbare-)cijfers en niet op wat wel leuk ‘smoelt’.

CBA gaat, naar ze aangeven, heel sterk inzetten op zelfstandigheid van de kernen met veel respect voor idee en mening van inwoners, ook waar het verenigingen betreft.

Beste VKP, ga nou eens uit van vertrouwen in plaats van wantrouwen!

Ik wil zeker ook nog terug komen op de andere door VKP genoemde items, zoals verantwoordelijkheid m.b.t. de toekomst van de medewerkers van CGM, leefbaarheid, kernendemocratie, en burgerparticipatie! En sinds deze week bekend, CGM is echt eindig!

Géén grenzen maar MENSEN!

Met vriendelijke groet, Ad Berends

Trotse inwoner van onze gemeente Mill & Sint Hubert én het Land van Cuijk.