Cuijk heeft laten weten uit de werkorganisatie Cuijk-Grave-Mill te willen treden. Men gaat verder met Boxmeer en Sint Anthonis. Als we niet aansluiten, zijn we veroordeeld om met Grave en enkele ambtenaren achter te blijven. Dat biedt weinig perspectief.

Halve waarheden en angstbeelden

Besturen is vooruitzien; dus tijdens de vorige raadvergadering hebben wij (het CDA) gevraagd de gevolgen voor zelfstandigheid of fusie in kaart te brengen. De coalitie vond dit geen goed idee. We kregen zelfs van AB’90 het verwijt halve waarheden te verspreiden. Een dergelijke aanval vonden wij niet sterk.

We hopen dat minimaal één van de coalitiepartijen met een passende oplossing komt. Ik ben benieuwd welke stappen AB’90 en VKP de komende tijd zullen nemen. VKP knokt, ondanks het standpunt van Cuijk om uit te treden, nog steeds voor één CGM gemeente. Men negeert signalen en denkt niet mee over realistische oplossingen. Het wordt tijd dat er verantwoordelijkheid wordt genomen.

Men stelt daarbij dat we iets te verliezen hebben. De angst regeert, zo blijkt. Men stelt dat Mill een financieel solide positie heeft en dat zeggenschap en voorzieningen zouden verdwijnen.

Financiën, voorzieningen en zeggenschap

Een gezonde financiële positie is een theoretische redenatie. Er is nauwelijks geld voor nieuw beleid, wij zijn de duurste gemeente in het Land van Cuijk, ons eigen vermogen krimpt gigantisch. De provincie heeft ons zelfs al een tik op de vingers gegeven. En we behoren, voor de aanvraag van een bouwvergunning, zelfs tot de vijf duurste gemeentes van Nederland.

AB’90 blijft volhouden dat groter niet beter is en VKP stelt dat voorzieningen zoals kleine basisscholen, dorpshuizen, sportaccommodaties en het leefbaarheidsbudget, onder druk komen te staan. Als men de moeite had genomen zich eerst te verdiepen in de plannen van Cuijk-Boxmeer- Sint Anthonis, dan had men geweten dat het thema ‘sterke dorpen’ speerpunt voor deze nieuwe gemeente zal zijn.

Als de wereld verandert of het geld op is, zal een klein gemeentebestuur ook moeten reorganiseren, dat heeft niets met de schaal van de gemeente te maken. Het gaat hierbij om de (veer)kracht van wijken en dorpen.

Groter is niet altijd beter, dus kies per thema een passende schaal. Het kan! Kernendemocratie is geen lokaal verzinsel maar een nationaal thema om mensen bij de lokale democratie te betrekken. Zaken die een dorp raken, kun je lokaal besluiten. Regionale vraagstukken over werkgelegenheid, wonen, vervoer, gezondheidszorg, integratie, klimaat en jongerenwerk overstijgt de belangen van onze vier dorpen. Kortom: wij geloven in de combinatie van een krachtige regio met sterke dorpen, met lokale zeggenschap, invloed en bijbehorende middelen.

Inwoners aan zet!

Mill verliest haar positie in het regionale bestuur en de coalitie wil koste wat kost zelfstandig blijven. Het in stand houden van ons zelfstandige bestuur kost ontzettend veel geld (minimaal 8,5 ton per jaar) terwijl we als raad nog maar over een minimaal deel van de begroting mogen beslissen. Geld dat we deels ook in onze vier dorpen zouden kunnen en moeten investeren.

Laat je stem horen, spreek met raadsleden, kom 23 september naar de inwonersavond, organiseer een referendum, richt een politieke partij of actiegroep op en breng je stem uit bij de eerstvolgende verkiezing. En tegen de coalitie zeg ik: kom op, richt je blik op de toekomst!

Met vriendelijke groeten,
Mark Janssen (fractievoorzitter CDA Mill en Sint Hubert)