Bron: Google Maps

Op 12 september hebben de burgemeesters van de gemeente Cuijk, Boxmeer en St. Anthonis (CBA) een belangrijke brief gestuurd naar de colleges van de gemeente Mill & Sint Hubert en de gemeente Grave.

De gemeente Cuijk zal stoppen met de ambtelijke organisatie Cuijk-Grave-Mill (CGM). Ons college wordt uitgenodigd om te praten over de manier waarop Cuijk kan uittreden. Oja, Cuijk heeft al aangegeven alle kosten voor haar rekening te nemen. Desnoods kunnen alle ambtenaren van CGM komen te werken bij de nieuwe gemeente CBA.

Dit heeft grote consequenties voor onze gemeente.
Hoe ziet onze ambtelijke organisatie er dan uit?
Zijn er straks nog wel ambtenaren die voor Mill werken?
Wie gaat onze subsidies verlenen?
Wie onderhoudt het contact met de dorpsraden?
Wie houdt zich bezig met nieuwe bestemmingsplannen en toekomstige woningbouw?
En wie houdt zich bezig met de energietransitie?
Hoe gaan wij onze gemeente draaiende houden?

Nu wordt geopperd door CBA dat de gemeente Mill ambtelijke diensten kan inkopen.
Maar is dat wel een verstandige keus? Je plaats jezelf in een afhankelijkheidsrelatie.
Mill verliest de directe aansturing op een dossier. En, die ambtenaar zal toch niet iets harder lopen voor de eigen werkgever dan voor de gemeente Mill.
En hoe zit het met strategische denkkracht? Kun je dat wel inkopen?
En wat als de opdrachtnemer (de nieuwe gemeente CBA, een andere gemeente of een private partij) niet levert wat er is afgesproken…..?!
Of net iets anders onder 'een goede dienstverlening' verstaat als wij?
Gaan we dat dan afdwingen bij de burgerlijke rechter?
En, wat mag/moet dat allemaal gaan kosten? Veel méér kosten voor ons als inwoner tegen veel minder service?

De VKP geeft aan in hun schrijven 6 september in de Neije krant dat we het nu prima redden.
Maar dat nu... dat is wel mede vanuit de ambtelijke organisatie CGM.
Niet voor niets werd een aantal jaar geleden besloten dat Mill te klein was om zelf de broek op te houden. En werd besloten tot een ambtelijke fusie CGM.
De argumenten die destijds maakte dat we dit besluit namen, maken nu ook dat we niet terug kunnen en moeten willen naar één ambtelijke organisatie voor alléén de gemeente Mill.

Ook lijkt de VKP te suggereren dat we minder zeggenschap krijgen omdat alleen een raadslid van de eigen gemeente of kern de belangen goed kan behartigen.
Is dat zo?
Een zichzelf respecterend raadslid is niet alleen maar met zijn eigen woonplaats bezig, toch?!
Je bent raadslid voor de gehele gemeente of, je bent geen raadslid!


Ten slotte stelt de VKP dat ons hoge voorzieningenniveau vooral te danken is aan het feit dat we ‘n eigen gemeente zijn.
Waar komt het idee vandaan dat het voorzieningenniveau bij grotere gemeente minder op peil is?

Geven wij onze toekomst uit handen?
Laat je stem horen 23 sept. Myllesweerd, of je nu voor of tegen bent.
Het gaat om onze toekomst als inwoners – als gemeenschap!
Geen grenzen maar mensen!

Met vriendelijke groet,
Ad Berends Mill
Trotse inwoner van Mill & Sint Hubert én het Land van Cuijk