Met de laatste jaarvergadering, gehouden op 7 oktober 2019, is er na 70 jaar een eind gekomen aan het bestaan van de Katholieke Vrouwen Beweging in Mill.

Voor de zittende bestuursleden, die na 10 jaar bestuurswerk wilden stoppen, is helaas geen opvolging gevonden. Zodoende was het bestuur genoodzaakt het voortbestaan van de KVB in Mill te beëindigen.

Bij deze wil het bestuur iedereen bedanken die lid waren of ooit lid zijn geweest van deze mooie vereniging.

In de laatste vergadering werden Ada en Gerrie van Cafe-Zaal ’t Heike in de bloemetjes gezet voor alle goede zorgen gedurende al die jaren.

Het bestuur KVB Mill.