Wij, verontruste Millenaren beginnen ons echt te schamen om Millenaren te zijn.

Bovenstaand heeft te maken met hoe er in Mill politiek gedreven wordt en wat voor desastreuze gevolgen dit lijkt te gaan krijgen, voor onze gemeente in het prachtige Land van Cuijk.

We hebben in Mill 3 politieke partijen waarvan er 2 naar onze mening al jaren de dienst uit maken, niets mis mee, nou ja, dat is democratie, als er dan ook maar naar de gemeenschap geluisterd wordt.

Op dit moment met de herindeling, die er in het Land Van Cuijk plaats vindt , zou het zeer verstandig zijn om aansluiting te zoeken, maar schijnbaar zijn de signalen tegen dovemans oren.

Er is onderzoek gedaan, waar U als bestuurders, incl. de raad om vroeg, wat voor onze gemeente/regio het beste is. Daar kwam duidelijk naar voren dat het beter is om op te gaan in EEN Land van Cuijk, maar dat legt het college tot nu toe langs zich neer, alweer een onderzoek voor niets en gemeenschap geld... foetsie... weg.

Het college blijft liever zitten waar ze zitten en verroeren zich niet, lijkt het. De coalitiepartijen doen bijna hetzelfde, alleen als het hun uitkomt geven ze een sneer naar de oppositie, via de Neije krant, i.p.v. een gezonde discussie aan te gaan.

College en de 8 raadsleden, die de dienst uit maken, luister eens goed wat er leeft binnen Mill en volg de weg die deskundige het beste lijkt, en het overgrote gedeelte van de inwoners van onze gemeente.

Het kan toch niet zo zijn dat 8 raadsleden en het college niets doen met de signalen die in Mill spelen, en dat zij bepalen wat er moet en zal gebeuren met onze gemeente, "niets doen".

Nog een argument: wij als inwoners zitten bij 1 van de duurste gemeente, van Nederland.

En dit kan de bevolking ophoesten, ook mensen die het niet zo breed hebben in onze gemeenschap, schaam je hiervoor.

Wat ook triest is dat ambtenaren nu keuzen gaan maken, met als gevolg dat de komende tijd er diensten in het nauw kunnen komen.

Wij hopen toch dat het tij keert, het is nog steeds niet te laat, maar het is toch echt kort dag.

Als laatst, willen we toch een dringende oproep aan deze bestuurders die hier in Mill de dienst uitmaken, luister nu toch eens naar de inwoners van Mill, dat is toch niet zo moeilijk, of wel soms, lijkt ons.

Groet, mede namens meerdere zeer verontruste dorpsgenoten:

Harrie van der Linden (gepensioneerde gemeentebode gemeente Mill en Sint Hubert)