We zijn nu 2 weken na de presentatie van de provincie over hun plannen met de N264 in Sint Hubert en wij hebben nog van niemand gehoord dat het een goed plan is: onze stelling dat het een illusie is om ermee de krankzinnige overlast te beperken was volkomen terecht.

Alle media – artikelen geven ook dezelfde mening: dit is géén oplossing voor alle leefbaarheids – problemen in Sint Hubert maar enkel een opknapbeurtje (vergelijkbaar met een nieuwe behangetje thuis): alles blijft gelijk maar door de perceptie te willen scheppen dat het om een dorp draait waar je doorheen rijdt, zou de overlast minder moeten worden.

Pardon? Sint Hubert is niks anders dan een dorp en nu neemt men woorden in de mond van het moet wat “dorpser” en de N264 oogt te stedelijk (de provincie zelf heeft destijds de weg zo aangelegd). Klinkklare onzin om te beweren dat het hierdoor allemaal wat dragelijker zou moeten worden: 12.000 voertuigen per etmaal poets je niet even weg met een andere kleur van het wegvlak, een heggetje en een boompje, kom op zeg ! De genoemde cijfers spreken voor zich en in combinatie met gezond – boeren - verstand (waarover wij in Sint Hubert in ruime mate beschikken) kan iedereen op z’n klompen aanvoelen dat dit niks anders is dan een provinciale dwaling. 12.000 voertuigen tussen 04.00 en 22.00: dit zijn er ruim 11 per minuut waarvan er 2 ook nog eens vrachtwagen zijn!

Nog een paar geopperde verbeteringen in hun plannen door de provincie:

  • Geluidsarm asfalt: ligt er al jaren!
  • 30 km: misschien bij het in-uitrijden van het dorp maar daartussen in, hoe wordt dit gehandhaafd aangezien men de bochten niet kan aanscherpen omdat anders de vrachtwagens er niet meer doorheen kunnen?
  • Reductie fijnstof door heggetjes: wat is hiervoor het bewijs?

Géén “nut en noodzaak” werd n.b. door de wethouder aangegeven als criterium waarom de weg blijft liggen waar hij nu ligt: misschien als je uitgaat van de gehanteerde verouderde cijfers voor de aanleg rondweg Haps maar niet met de huidige enorme aantallen, deze zijn nu al bijna op het niveau als waar de rekenmodellen van de provincie dit prognotiseren voor 2030: het is nu 2019 dus als je dat rekenmodel doorrekent met de huidige aantallen, staat ons nog veel meer overlast te wachten de komende jaren. Is dit acceptabel ? Nee, totaal niet ! Het provinciale projectteam dat dit allemaal bedacht heeft, gaf zelf al aan dat dit zeker niet zal leiden tot minder verkeer. Uit diverse bronnen hebben wij ook vernomen dat dit projectteam zelf ook niet achter deze oplossing staat omdat het niets verbeterd aan de situatie voor ons als aanwonenden.

Aanpak middels de zachte kant: de provincie gaat met lokale transporteurs om tafel om deze te vragen om te gaan rijden en Sint Hubert te mijden. Dit gaat niks opleveren want degenen die aan de weg wonen zien zelf wel dat er heel veel internationaal opererende transporteurs voorbij komen en maar enkelen worden geleid vanuit omliggende gemeentes. Kijk je naar het landbouw – gerelateerde vervoer, dan zie je veel “eigen rijders” dus die rijden gewoon de beste route: juist, dwars door Sint Hubert. Ons inziens is deze zachte kant niks anders als een excuus om toch maar te kunnen verdedigen waarom de provincie ons keihard in de steek laat.

Daarom provincie en gemeente: hou op met deze schertsvertoning en kom terug op het genomen besluit. Je hebt er in Haps voor gekozen om de weg uit het dorp weg te halen en dit moet in Sint Hubert ook gebeuren: identieke situatie en inderdaad heeft de weg in Haps meer verkeer aangetrokken maar jullie kunnen nu niet Sint Hubert gewoon laten (ver)stikken. Jullie hebben zelfs portefeuilles “leefbaarheid”, zorg hier dan ook voor: voortschrijdend inzicht noemen ze dit en neem onze aanwonenden serieus en herstel de leefbaarheid in Sint Hubert voor nu en tot in de verre toekomst .

Namens buurtschap “De Tipstaart”, actiegroep “De weg moet weg”: Huub, Hans en Henri