Iedje Heere (Foto: Nico van Ast)

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs heeft Iedje Heere benoemd tot rector van het Merletcollege, met scholen in Cuijk, Grave en Mill. Op dit moment is zij rector van College Den Hulster in Venlo.

Iedje start haar nieuwe functie op 1 februari 2020. Zij volgt Paul Metzemaekers op die sinds 1 augustus rector is OMO Scholengroep Helmond.

Iedje Heere startte haar onderwijsloopbaan in 1990 als docent muziek en ckv op onder andere hetzelfde Merletcollege. Van 2005 tot en met 2009 was zij teamleider onderbouw op de locatie Grave. In 2009 maakte Iedje Heere de overstap naar Scholengemeenschap Were Di in Valkenswaard als directeur havo/vwo. Sinds 2014 is Iedje rector (campusdirecteur) van College Den Hulster in Venlo.

Iedje Heere behaalde aan het Brabants Conservatorium in Tilburg de diploma’s eerste graad docent muziek met piano en hobo, HaFaBra-directie/compositie (Harmonie- Fanfare-Brassband) en culturele en kunstzinnige vorming 2 (ckv2). In 2008 slaagde ze cum laude voor de Master of Management in Education aan TiasNimbas Business School in Tilburg.

Naast haar werk heeft Iedje meerdere opleidingen gevolgd op het gebied van leiderschap en strategisch management en volgde ze meerdere meestercursussen bij Topdirigenten.

Iedje is tevens werkzaam bij de VO-raad als peerbegeleider voor het leernetwerk Voortgezet Leren van negen vo-scholen in Zuid en Midden Nederland, een traject waarbij de ontwikkeling van toekomstgericht onderwijs in samenhang met personeelsbeleid en schoolorganisatie centraal staat.
In haar vrije tijd is Iedje actief in het culturele leven en is ze o.a. pianist van het Opiniecafé van de Schouwburg in Cuijk.

Iedje Heere is 53 jaar, geboren in Cuijk. Samen met haar partner en twee zonen woont ze in Cuijk.

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

Ons Middelbaar Onderwijs, opgericht in 1916, is een vereniging van scholen voor voortgezet onderwijs in voornamelijk Noord-Brabant. De scholen, van gymnasium tot en met praktijkonderwijs, ontwikkelen de talenten van iedere leerling door ‘goed onderwijs’ te bieden geïnspireerd vanuit de katholieke traditie. Zo verwerven de leerlingen passende startposities voor vervolgonderwijs en voor toetreding tot de maatschappij. De scholen van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs kennen een grote verscheidenheid die de bron vormt voor kennisdeling en daarmee voor het versterken van de professionaliteit van onze docenten. Door het benutten van schaalvoordelen zijn de scholen bovendien samen sterker en kunnen ze toch kleinschalig blijven. En daar profiteren onze leerlingen van. Meer informatie op www.omo.nl.