Op vrijdag 25 oktober is mede oprichter en voorzitter van de VKP Herman Wijdeven onverwacht op 77-jarige leeftijd overleden.

Herman was tot het laatst bij vele lokale en regionale organisaties betrokken en was hierin ook vaak actief als bestuurslid of voorzitter.

Begonnen als Fractie Wijdeven en later overgegaan in de VKP is Herman zowel als raadslid en wethouder vele jaren actief geweest in de politiek. Altijd zette hij zich met grote gedrevenheid in, zonder enig eigenbelang en met zorg voor de medemens. Herman had altijd oog en oor voor een ander en zocht naar oplossingen. Met zijn onuitputtelijke inzet was hij het sociale hart van onze gemeenschap en ver daarbuiten. Maar... Herman bleef bovenal een echte Verkuskop die zijn liefde voor Langenboom niet onder stoelen of banken stak en hierin ook actief zijn bijdrage had tot het laatst toe. Als dank hiervoor werd hij terecht benoemd tot Super Verkuskop. Daarnaast heeft hij voor zijn jarenlange politieke inzet een koninklijke onderscheiding ontvangen en werd hij, bij het beëindigen van het voorzitterschap van de ZLTO, onderscheiden met het lidmaatschap van De Gouden Pin.

Zijn inzet en actieve bijdrage in de afgelopen jaren als voorzitter van de VKP waren voor ons van onschatbare waarde en zullen we zeker gaan missen.

We wensen Diny, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.