Bron: Google Maps

Als één grote gemeente heb je bij de landelijke overheidsinstellingen een betere hoor en wederhoor voor een van tevoren bepaald standpunt.

Het nadeel is weer dat het komen tot een meerderheid voor het bepalen van dat standpunt vaak moeizamer tot stand komt met het risico dat het misschien niet op de agenda komt. Voor de provincie is het weer makkelijker om met 1 grote gemeente te communiceren in plaats van met 5 kleinere gemeentes.

Efficiëntie

Door een grote gemeente kan de investering voor standaardwerkzaamheden doelbewuster en krachtiger worden ingezet. Echter als er maatwerk verricht moet worden of er snel veranderende omstandigheden zijn, moet dit met meerdere mensen binnen de organisatie besproken worden. Mijn mening: Doe bepaalde zaken grootschalig en zoek de samenwerking op en daar waar nodig kleinschalig, zodat je efficiënt en makkelijk kunt schakelen met veranderende omstandigheden.

Voorzieningen garantie

Of we nu groot of klein zijn, bepaalde voorziening zijn en komen er in onze gemeente nooit. Denk aan een treinstation of een groot ziekenhuis. Wel hebben we als kleine gemeente veel en mooi natuurschoon. Ook gemeenschapshuizen, sportaccommodaties en muziekverenigingen zijn er in overvloed. Kortom we hebben meer voorzieningen per inwoner dan in een grote gemeente. Een grote gemeente heeft dan weliswaar minder accommodaties per inwoner, maar door grootschaligheid kan er wel op een professionelere manier gewerkt worden. De vraag is dus wat vinden wij belangrijker. De kosten voor meer accommodaties zijn dan wel hoger en je hebt meer vrijwilligers nodig, maar door kleinschaligheid is de afstand tussen de vereniging en de inwoner kleiner waardoor deze toegankelijker zijn. Is onze voorkeur duidelijk, rijst nog de vraag hoe we dit gaan waarborgen. Ongeacht of we nu een grote of kleine gemeente zijn, kan dat gegarandeerd worden?

Voor de toekomst

Vanuit het verleden is gebleken dat we alle veranderingen goed hebben opgepakt. Denk aan de decentralisatie van de landelijke overheidstaak sociaal domein naar de gemeentes. Hierdoor zijn er kansen ontstaan. Een heel mooi voorbeeld hiervan is “Zorgboerderij de Horst” van de Familie Albers. Een op maat geleverde zorg die de kwaliteit van leven van de mensen verbeterd. Deze voorbeelden geven geen garantie voor de toekomst, maar laten we geen doemscenario’s gaan verzinnen met als doel je persoonlijke voorkeur naar voren te brengen.

Financiële positie

Zoals je in de Neije Krant van de afgelopen weken hebt kunnen lezen, zijn er mensen die beweren dat ons eigen vermogen gigantisch krimpt. In mijn vorige stukken heb ik aangetoond dat hiervan geen sprake is en dat we er financieel gezien beter voorstaan dan onze grotere buurgemeenten.

In reactie op mijn stukken is er geen enkele ontkenning maar wordt de nieuwe stelling naar voren gebracht namelijk “een gemeente en het besturen daarvan gaat niet sec alleen over geld”. Zoals ik hierboven al aangeef was dit een belangrijk speerpunt van hen en is dit diverse keren naar voren gebracht. Nu blijkt dat dit een grove leugen is en het nu af te doen als zijnde onbelangrijk is ronduit...

Ik ben het overigens eens met die stelling “geld” alleen maakt niet gelukkig. Het gaat ook over een mooie fijne veilige woonomgeving met de benodigde basis voorzieningen. De mensen willen eerst een gedegen voorlichting en duidelijkheid voordat ze een voorkeur kunnen uitspreken. Als dan die voorkeur duidelijk is dan kunnen we er SAMEN voor gaan, ongeacht de uitslag.

Bedankt voor uw aandacht. Frans Janssen een gelukkige inwoner en trots op onze mooie gemeente.