MKB (Midden en Klein Bedrijf) Nederland heeft in 2018 een onderzoek laten uitvoeren naar de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland. Via enquêtes hebben ruim 20.000 ondernemers aan het onderzoek meegewerkt.

In Noord-Brabant zijn ruim 2.600 enquêtes afgenomen. Dit jaar zijn de uitkomsten gepresenteerd in de vorm van een ranglijst. De gemeente Mill en Sint Hubert laat een mooie groei zien op het gebied van dienstverlening, communicatie en beleid.

Groei

De gemeente krijgt in dit onderzoek van de lokale ondernemers een mooie beoordeling als het gaat om het ondernemersklimaat. Goede scores werden gegeven voor zaken als: begrip voor ondernemers, bereikbaarheid, omgaan met regelgeving, lokale belastingen, openbare voorzieningen, veiligheid en klantvriendelijkheid. Ook geven ondernemers aan dat ze zeer tevreden te zijn over de dienstverlening. Op dit onderdeel eindigt de gemeente op een 10e plek (van de 61 Brabantse gemeenten). Een mooie groei aangezien dit in 2016 nog plek 35 was.

Eén aanspreekpunt

Daarnaast geven ondernemers in dit onderzoek aan tevreden te zijn over het gevoerde beleid van de gemeente met betrekking tot ondernemerschap. Dit gaat bijvoorbeeld over de ondersteuning bij duurzaam bouwen, het verminderen van regeldruk, de inzet voor veiligheid én beleid voor startende ondernemers en doorgroeiers. Er is ook veel waardering voor het feit dat er één aanspreekpunt is. Dit levert de gemeente een mooie plek 7 op, evenals in 2016.

De gemeente scoort minder goed als mogelijke vestigingsplaats voor nieuwe ondernemers. Dit heeft vermoedelijk te maken met het feit dat de gemeente Mill en Sint Hubert wat betreft vestigingsplaatsen en uitbreidingslocaties samenwerkingsafspraken heeft met omliggende gemeenten. Ook geven ondernemers in dit onderzoek aan dat er op het gebied van bijvoorbeeld citymarketing groeikansen zijn voor de gemeente.

Conclusie

Ondernemers zijn tevreden over de gemeentelijke communicatie, het (MKB-) beleid en onze dienstverlening. Over het algemeen is de tevredenheid over het ondernemersklimaat toegenomen. Open communicatie, korte lijnen en een helder beleid: dat maakt de gemeente Mill en Sint Hubert een prima gemeente voor het MKB.