Mooiland is druk bezig met de toekomst van haar woningbezit in Sint Hubert. Om een beter evenwicht in de wijk te creëren, heeft Mooiland besloten om zes woningen in de Tamboerstraat te slopen. Vier andere woningen worden samengevoegd en omgebouwd tot twee eengezinswoningen.

Verdeling van woningen in de wijk

In de Tamboerstraat staan 10 ‘HAT’-woningen. Een HAT-woning (huisvesting voor alleenstaanden of twee personen) is een woning met één kleine slaapkamer, een badkamer en een gecombineerde woonkamer en keuken. “Als we kijken naar het woningaanbod in de wijk, is het aantal HAT-woningen erg hoog. Verhoudingsgewijs hebben we in deze wijk een te groot aantal woningen van dit type”, legt Monique Dilling, gebiedsregisseur van Mooiland, uit.

Meer evenwicht

“Dat betekent dat de verdeling van het type woningen in de wijk niet in evenwicht is. Een goede verdeling van het soort woningen in één wijk, zorgt voor verbetering van de leefbaarheid in de buurt.” Ook de omgeving van de Tamboerstraat wordt aangepakt. Samen met de gemeente bekijkt Mooiland naar aanpassingen in de groenvoorziening en oplossingen voor de parkeerdruk in de wijk.

Breder woningaanbod

Daarom heeft Mooiland, na een uitgebreide sterkte zwakte analyse en veel overleg en afstemming met de Dorpsraad, ervoor gekozen om zes HAT-woningen af te breken. Daarnaast worden vier HAT-woningen omgebouwd tot eengezinswoningen. “Het woningaanbod wordt op deze manier breder en minder eenzijdig. We willen op deze manier wat ‘lucht’ in de wijk brengen”, vertelt gebiedsregisseur Monique Dilling. Afgelopen week heeft Mooiland de plannen gecommuniceerd naar de huidige bewoners.